V roku 2000 vzniklo v Detve občianske združenie s názvom  Združenie občanov pre rozvoj  mesta Detva “NAŠE MESTO”, ktorého cieľom je okrem iných aktivít, pomáhať pri rozvoji nášho mesta  a vytvárať podmienky pre zmysluplné trávenie voľného času  ľudí v Detve a okolí.

Často sme sa počúvali od  ľudí a hlavne mladých, že v Detve nie je žiadna prevádzka bez podávania alkoholu, kde by si mohli posedieť a tráviť voľné chvíle s priateľmi. Tak sme sa rozhodli, že vytvoríme v Detve čajovňu, ktorá sa stane miestom, nielen na podávanie čaju a iných nealkoholických nápojov, ale bude vytvárať aj možnosti na rôzne voľnočasové aktivity ľudí z Detvy a jej okolia.

Požiadali sme Mesto Detva o prenájom nebytových priestorov a vďaka podpore všetkých poslancov mestského zastupiteľstva a primátora nášho mesta sme mohli začať s prípravou priestorov.

Nemali sme financie a trvalo nám to dlhšie ako sme predpokladali, ale napokon sme  našli dobrých a štedrých ľudí a firmy, ktorí nám pomohli nielen finančne, ale aj vlastnou prácou. Čajovni sme dali názov Naša čajovňa, aby sa stala spoločným miestom všetkých, nielen nás, ktorí sme ju vybudovali, ale aj ostatných, ktorí k nám budú chodiť, alebo akýmkoľvek spôsobom sa podieľať na jej činnosti.

Našu čajovňu sme otvorili 4. júla a okrem kvalitných čajov z Indie, Číny a Japonska, ponúkame aj bylinkové čaje, orientálne nápoje, pravú horúcu belgickú čokoládu a štrúdle. Počas leta pripravujeme aj ľadové čaje. Taktiež máme v čajovni k dispozícii aj rôzne spoločenské hry, knihy a časopisy. Postupne by sme chceli začať organizovať aj rôzne prednášky, koncerty, výstavy a iné podujatia. V prípade, že sa nám podarí získať financie cez projekty, chceli by sme zrevitalizovať zeleň, ktorá sa nachádza pred čajovňou a vytvoriť tam malý parčík s posedením a ak to bude možné aj s vytvorením letnej zelenej terasy.

Naša čajovňa sa nachádza na ul. Obrancov mieru č.3 v Detve, nad Kultúrnym centrom Andreja Sládkoviča, v budove bývalej Materskej škôlky alebo neskôr Základnej umeleckej školy.  Máme otvorené každý deň v čase od 15,00 do 22,00 hodiny. Všetci, ktorých náš projekt Naša čajovňa oslovil,  sú u nás srdečne vítaní.

c1 c2 c3 c4

Text: Jana Pálková

Foto: Simon Ruffini