O včelároch a včelách sme sa porozprávali s predsedom Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Detve Milanom Sýkorom.

Slovenská vláda si do programového vyhlásenia dala záväzok, vyhlásiť včely za chránený životný druh. Ako to vnímajú včelári? 

Správa o vyhlásení včely za chránený živočíšny druh včelárov potešila.  Očakávame, že včelári budú mať od vlády väčšiu podporu. Pomôže nám aj systém riadenia rizík v poľnohospodárstve, k čomu bude zriadený rizikový fond, ktorý by mohol odškodniť zatiaľ neriešené choroby včiel a iné riziká včelárov.

Aký je stav včelstiev v našom regióne?

V našom regióne je počet včelstiev v miernom raste, zatiaľ nemáme hlásené veľké počty padnutých včiel. Spád je v priemere desať percent, čo je bežný udržateľný stav. Situácia sa však zhoršuje na celom Slovensku a aj v Európskej únii. Vlani jednému včelárovi na východnom Slovenskému uhynulo 404 včelstiev, čo je približne 8 miliónov včiel. Škoda bola vyčíslená na 50-tisíc eur, a keďže išlo o zriedkavý vírus, včelár nemal nárok na odškodné.

Skúste pomenovať najväčšie problémy slovenských včelárov.

Za posledné desaťročia je intenzívne poľnohospodárstvo čoraz viac závislé od pesticídov zvyšujúcich úrodu, a práve tie robia najväčšie problémy včelárom. Najmä insekticídy a fungicídy môžu včielky pri priamom zásahu zabiť. Čoraz viac sa objavujú aj chronické otravy prejavujúce sa dezorientáciou a zmenami správania sa včiel, ktoré nastupujú po krátkom alebo dlhšom pôsobení daného chemického prostriedku. Otrávená včela si neplní svoju funkciu v úli a stráca orientáciu. Východiskom by bolo postrekovať večer a v noci, mimo letového času včiel. Včelári na Slovensku a v EÚ požadujú postupné znižovanie pesticídov a obnovenie prírodných ekosystémov v poľnohospodárskych oblastiach, a taktiež podporovanie ekologických postupov v poľnohospodárstve, bez použitia pesticídov. Záchranu včiel môžu ovplyvniť aj záhradkári, ohľaduplní poľnohospodári, ale i noví záujemcovia o chov včiel.

Stretávate sa aj s krádežami včelstiev či s ničením úľov medveďom?

V našej oblasti sú krádeže včiel a škody spôsobené medveďom iba malého rozsahu. Naši včelári majú včely väčšinou v záhradách, alebo v okolí obydlia. Pokiaľ sú včelári mimo týchto miest, majú včelnice zabezpečené elektrickými oplotkami. Stáva sa, že medveď sa aj tak dostane ku včelám. Strety s medveďom sú čoraz častejšie, medvede sú odvážnejšie, strácajú prirodzenú plachosť a približujú sa aj k obydliam a včelínom. V týchto prípadoch si včelár pomôže iba tak, že si včely rozmnoží a úle opraví, pretože systém odškodnenia je zdĺhavý a nepostačujúci.

Aká je u nás v posledných rokoch produkcia medu? 

Produkcia medu v našich podmienkach závisí v prevažnej miere od kvitnutia repky, agátu, lipy a ovocných stromov. Minulý rok bola produkcia medu dobrá, no nie nadpriemerná. Predtým tri roky za sebou agát, ktorý je hlavnou znáškou u našich včelárov, zamrzol, a preto bola produkcia agátového medu slabá. Posledné roky ani lipa nemeduje tak ako v minulosti. Včelej pastvy je teraz menej. My máme šťastie v tom, že terén v našom katastri je členitý a včely ešte nájdu rôzne peľodajné stromy a kvety, no nie na rekordné znášky.

Je o náš med stále záujem, alebo zákazníci dávajú prednosť medu z dovozu?

O náš med je veľký záujem, pretože je kvalitný a ľudia radi kupujú medové produkty zo svojej oblasti. Každý včelár si nájde svoju klientelu a platí to aj opačne, že spotrebiteľ si nájde svojho včelára. Ďalej je to preto, že ho predáva včelár, ktorý chová včely. Sú medy, hlavne dovozové, ktoré sú riedené a dopĺňané sladidlami, farbivami a niekedy aj chemicky vyrobené.

Dokážu naši včelári umiestniť svoje výrobky aj do veľkých obchodov?

Pokiaľ by sme hodnotili kritérium dodania kvalitu medu, tak by som nevidel problém. Zložitejšie je to so zmluvami s veľkými reťazcami. Je tam problém zaviazať sa dopredu na dodávku veľkých objemov medu, keď nevieme, aký bude rok. Navyše, veľké obchody žiadajú dodávky v najnižšej cene. Preto sa presadia dovozové medy, kde firmy vedia dodať veľké objemy za nízke ceny. Včelári z našej základnej organizácie okrem toho, že dodávajú med svojim rodinám a svojmu okoliu, ho predávajú najmä z dvora. Niektorí mali zlé skúsenosti s dodávkami medu do Medoproduktu Vígľaš, kde odovzdali med a peniaze im doteraz nevyplatili. A už ani nevyplatia, lebo firma je dávno v konkurze.  

Čím by som mal začať, keby som sa chcel stať včelárom?

Prihlásiť sa do školy. Najbližšie je Stredná odborná škola Pod Bánošom v Banskej Bystrici, kde môže budúci včelár absolvovať diaľkové štúdium. Okrem toho, že sa naučí moderné metódy včelárenia, sa zároveň otestuje či na to má a či nie je alergický na včelie uštipnutie, na med a včelie produkty.

Neodborným postupom a nedodržaním zdravotných požiadaviek si nový včelár  môže všetko skomplikovať. Ďalšia možnosť ako sa stať včelárom je rodinné včelárenie, kde sú začínajúci včelári vedení svojimi rodinnými príslušníkmi. Efektivita práce pri dobre zladených rodinných vzťahoch je veľmi vysoká.

Text: Milan Suja