Najmladší odbor Základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve, ktorým je odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby (AMT), sa môže pochváliť svojim prvým úspechom. Odbor pracuje od septembra 2019 pod vedením učiteľa Michala Kočiša.

Žiaci tohto odboru uspeli na regionálnom kole celoslovenskej postupovej súťaže neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2020. Vyhodnotenie regionálneho kola a prezentácia prihlásených filmov sa mala konať ešte 7. marca vo Veľkom Krtíši, žiaľ, vzhľadom na situáciu spôsobenú šírením nového koronavírusu bolo verejné konanie zrušené. Organizátori z Hontiansko-ipeľského osvetového strediska nakoniec rozhodli, že vyhodnotenie sa uskutoční v online podobe. Vyhodnotenie prebehlo videom, ktoré obsahovalo aj vyjadrenie poroty a oznámenie výsledkov.

Tento rok sa do regionálneho kola prihlásilo 11 účastníkov s 21 filmami. Žiaci AMT odboru ZUŠ Svetozára Stračinu v Detve – Renée Kišová, Filip Harvilčák, Ivan Kachan, Anna Kadymova a Matej Nosál získali za svoj animovaný film 30 rokov slobody 1. miesto vo vekovej skupine do 16 rokov a zároveň postúpili do krajského kola.

Veľmi sa tešíme z úspechu našich žiakov, ďakujeme a gratulujeme žiakom i pánovi učiteľovi Michalovi Košičovi a držíme im palce v krajskom kole.

Text: Andrea Ľalíková, riaditeľka školy

Foto:Michal Kočiš