Vážení rodičia, hráči klubu a priaznivci z radu verejnosti. Mestský futbalový klub Detva Vám s radosťou oznamuje obnovenie tréningového procesu,“ uviedol tréner Zdenko Kamas.

Upozorňujeme na pár dôležitých pokynov:

  • tréningy budú prebiehať bez využitia šatní a spŕch, preto hráči prídu na tréning už vhodne oblečení s vlastnou označenou fľašou na pitný režim.
  • tréningy budú prebiehať bez prítomnosti rodičov či inej verejnosti.
  • dôrazne žiadame, aby sa hráči nezúčastňovali tréningov s akýmikoľvek príznakmi respiračného nákazlivého ochorenia.
  • žiadame hráčov resp. rodičov, aby svojich trénerov informovali vopred o neúčasti hráča na tréningovom procese aj s dôvodom neúčasti.

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie uvedených pravidiel.

Foto: MFK Detva