Avizované uvolňovanie opatrení, ktoré štát prijal v boji proti šíreniu koronavírusu, sa zatiaľ netýka testovania. Stále potrebujeme negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na Covid-19 nie starší ako sedem dní. Mesto Detva preto otvorí svoje odberové miesta na testovanie antigénovými testami na Covid-19 v sobotu 17. apríla a v nedeľu 18. apríla. V sobotu sa môžete otestovať v:

  • Dome kultúry A. Sládkoviča
  • nedeľu bude testovanie pokračovať v:
  • Dome kultúry A. Sládkoviča
  • III. ZŠ (Obrancov mieru)
  • Mestskom kultúrnom stredisku (Chudobienci)

Testovacie miesta budú otvorené od 8.00 hod. do 19.30 hod. (prestávky 11.30 – 12.30 hod. a 16.30 – 17.00 hod.) Posledné odbery sa budú robiť 15 minút pred koncom testovania.

Okrem odberových miest vytvorených mestom Detva sa môže každý dať otestovať v mobilnom odberovom mieste pri budove Rescuemed na Záhradnej ulici v Detve, ktoré je otvorené od pondelka do soboty v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. (obedňajšia prestávka od 11.45 do 12.30 hod.)

Otvorené je tiež mobilné odberové miesto pri LDCH na Ulici kpt. Nálepku. Otestujú vás od pondelka do soboty v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod. (obedňajšia prestávka je od 12.00 do 13.00 hod.) Na testovanie sa môžete objednať.

Ďalšie mobilné odberové miesto je otvorené v budove CVČ na Obrancov mieru. Otestovať sa v ňom môžete od pondelka do nedele v čase od 9.00 do 18.00 hod. (obedňajšia prestávka od 11.45 do 13.00 hod.)

K dispozícii máte aj mobilné odberové miesto na Partizánskej ulici v Detve, ktoré je umiestnené v hasičskej zbrojnici za kostolom. Testujú od pondelka až do nedele v čase od 9.00 do 17.00 hod.

Text: ms