Pri príležitosti Dňa učiteľov pozvalo mesto Detva pedagógov na spoločný slávnostný program vo štvrtok 26. marca 2015, ktorého cieľom bolo verejne potvrdiť uznanie ich práci.

Pre vás, milí učitelia, sú oslavy Dňa učiteľov vzácnou chvíľou, kedy si najčastejšie premietate cestu, ktorá vás priviedla k tomuto povolaniu a zároveň si pripomínate všetky dôležité okamihy strávené za katedrou. Pre niekoho sú to roky, pre iného desaťročia,“ prihovoril sa im primátor Ján Šufliarský vo veľkej sále Domu kultúry A. Sládkoviča.

Počas slávnostného programu mesto ocenilo šiestich učiteľov, ďakovný list a kyticu ocenenia im na pódiu odovzdali primátor Ján Šufliarský a Margita Gajdošová, vedúca Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí na Mestskom úrade v Detve.

11

Ocenenie si prevzal Roman Berky zo Základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu. Plodom jeho 29 ročnej učiteľskej práce je množstvo mladých umelcov – hudobníkov, ktorí sa dali na profesionálnu dráhu a ktorí v súčasnej dobe zapĺňajú pódiá na Slovensku ako aj v zahraničí.

Bývalá učiteľka a riaditeľka Materskej školy na Námestí SNP Sidónia Domová dostala ocenenie za tri desaťročia profesionálnej práce, pri ktorej nikdy nevynechala mimoriadny ľudský prístup k žiakovi a dobrému vedeniu pedagogického kolektívu.

i_3027979

Ocenená Emília Ďuricová svoju pedagogickú činnosť začala v malotriedke v Podkriváni, kde pôsobila 22 rokov. Prišla do Detvy ako učiteľka prvého stupňa na Základnej škole s Materskou školou Alexandra Vagača, kde pôsobí doteraz. Príkladným súkromným životom, svedomitou prácou a láskavosťou si získala obľúbenosť u detí a ich rodičov.

i_3028005

Viera Garajová pracuje na Základnej škole Júliusa Juraja Thurzu 36 rokov ako učiteľka a zástupkyňa pre prvý stupeň. Na škole zanechala výraznú stopu. Venovala sa aj nadaným žiakom a pripravila ich na úspešné súťaže v oblasti matematiky, slovenského jazyka a výtvarnej výchovy.

33

Niekoľko desaťročí pracuje ako učiteľka Materskej školy na ul. Obrancov mieru Anna Hudecová. Svoju lásku k ľudovému spevu a tradíciám Podpoľania prenáša aj do práce s deťmi. V materskej škole vedie tanečný krúžok „MAKULIENKA“, kde pripravuje malých adeptov nielen pre detské folklórne súbory, ale aj pre moderný tanec.

i_3027854

Ocenená Anna Strapková, učiteľka Materskej školy A. Bernoláka najskôr pracovala ako učiteľka v Materskej škole v Kriváni. Po návrate z materskej dovolenky pôsobila na VIII. Materskej škole, na ul. Obrancov mieru a od roku 1992 pôsobí v Materskej škole na ul. A. Bernoláka. Za 40 rokov dosiahla mnohé úspechy vo výchove najmladšej generácie.

Na prácu učiteľa a vychovávateľa sa aj dnes kladú vysoké nároky,“ uznal v príhovore primátor Šufliarský. Ako ale pokračoval, „ je pre nás príjemné počúvať, že naše školy majú na verejnosti „dobré meno“ a že naši žiaci dosahujú úspechy.“ Primátor zdôraznil, že Detva má veľa dobrých učiteľov, váži si ich prácu bez rozdielu. Či sú to učiteľky, ktoré sušia slzičky na tvári malých detí pri ich prvom odlúčení od rodičov v materskej škole, ako aj prácu pedagógov v základných školách a učiteľov na stredných školách v našom meste. „Ceníme si prácu vychovávateľov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v ktorých usmerňujú rozvoj záujmov detí a starajú sa o aktívne vypĺňanie ich voľného času. Pozornosť si zasluhujú učitelia špeciálnych škôl, vzhľadom na špecifikum a náročnosť svojej práce, ako i pracovníci Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie,“ povedal Šufliarský. Uznanie adresoval aj všetkým nepedagogickým zamestnancom, bez ktorých by prevádzka škôl a školských zariadení nemohla byť.

Poďakovanie za ocenených učiteľov predniesla Sidónia Domová.  

Kultúrny program dotvorili žiaci Základnej umeleckej školy S.Stračinu pod vedením Vojtecha Farkaša a podujatie slovom sprevádzala Eva Golianová.

Sálu rozosmial Roman Pomajbo s hrou Ocko

i_3027746

Vyvrcholením bolo divadelné predstavenie Ocko v podaní populárneho slovenského herca humoristu Romana Pomajba. Predstavenie sa stretlo s veľkým úspechom publika, ktoré vie, čo znamená byť rodičom a vychovávateľom nielen tým vlastným deťom. Typický chytľavý úsmev populárneho herca nakazil publikum a učitelia i zástupcovia mestského úradu odchádzali s úsmevmi na tvárach.

22

Text a foto: Zuzana Juhaniaková, referentka pre styk s verejnosťou