Mesto Detva od pondelka 01.03.2021 otvára materské školy a prvý stupeň základných škôl v prezenčnej forme.

K rozhodnutiu došlo v priebehu dnešného dňa po odporučení RÚVZ vo Zvolene v súčinnosti so zriaďovateľmi škôl v okrese a po konzultáci s riaditeľmi škôl a školských zariadení.

Vzhľadom na akútnu potrebu plnohodnotného vzdelávania pre deti a požiadavky rodičov, s prihliadnutím na vývoj epidemickej situácie v meste a v zmysle aktuálneho usmernenia ministerstva školstva k otváraniu škôl z 24.2.2021 Mesto Detva od pondelka 1.3.2021, otvorí svoje materské školy a 1. stupeň základných škôl v prezenčnej forme.

Podľa aktuálneho usmernenia ministerstva školstva, napriek aktuálnej epidemiologickej situácii je aj v IV. stupni varovania Covidového automatu možné otvoriť materské školy a 1. stupeň základných škôl pre prezenčnú výučbu pri dodržaní prísnych protiepidemických opatrení.

Podmienkou je otestovanie rodičov zákonných zástupcov žiakov pri prezenčnej výučbe podľa frekvencie platnosti testu. Aktúalne s povinnosťou preukázania sa negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 nie starším ako 7 dní.

Rodičia detí budú priebežne informovaní aj prostredníctvom portálu Edupage.

Materské školy sú otvorené pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rodičov, ktorí nemôžu pracovať formou home office.