Jednou z priorít mesta v tomto roku je aj dokončenie výstavby nového nájomného bytového domu na Dolinkách.

Výstavbou vznikne 42 bytových jednotiek v päťpodlažnom objekte, vrátane obytného podkrovia. Byty budú vo vlastníctve mesta a budú slúžiť ako nájomné byty. 

Zo 42 bytov bude 10 jednoizbových s priemernou výmerou 37,8 metrov štvorcových. Najviac, až 17 bude dvojizbových, s priemernou výmerou 51,7 metrov štvorcových. Najväčších – trojizbových bytov bude v bytovke 15, ich priemerná výmera má byť 68,6 metrov štvorcových. Z toho je jeden byt pre ZŤP o výmere 79,9 metrov štvorcových. 

Súčasťou stavby bytového domu je parkovisko s 54 parkovacími miestami, z toho 2 pre ZŤP a výstavba ďalších nevyhnutných stavebných objektov, ako sú prístupová komunikácia, vodovod, kanalizácia, teplovod, verejné osvetlenie a sadové úpravy. 

Celkové náklady na stavbu sú 2 milióny 232 tisíc eur. Finančné prostriedky mesto získalo zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

Prvé byty by mesto chcelo odovzdať do užívania novým nájomníkom začiatkom roku 2022. 

Text: Ján Šufliarský, primátor mesta