Banskobystrický samosprávny kraj prišiel už pred časom s myšlienkou podpory ambulancií špecialistov v regiónoch, kde je ich nedostatok. Detva je zatiaľ jediným mestom, kde sa mu nápad v spolupráci s mestom podarilo dostať do praxe.

V súčasnosti sa takýmto spôsobom snaží Kraj získať detského lekára pre okres Krupina.

Medicína bez administratívy

Ako to funguje v Detve? Banskobystrický samosprávny kraj na seba prebral funkciu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, lekárky zamestnal, zariadil ambulancie a rieši aj všetku administratívno – technickú záťaž, napríklad zmluvy s poisťovňami a súvisiace výkazy. Zo začiatku kraj fungovanie ambulancií dotuje, časom by si však na seba mali zarobiť a dosiahnuť vyrovnané hospodárenie. Tento systém má odbremeniť od administratívy a riešenia rôznych problémov, lekári sa tak môžu naplno venovať medicíne a pacientom.

„V mnohých prípadoch je to jednoduchšie, keď si ako župa zoberieme na plecia prevádzku ambulancie a lekár sa môže starať o pacientov,“ zhrnul princíp predseda samosprávneho kraja Ján Lunter.

Už takmer dva roky ordinuje v detvianskej poliklinike na rovnakom princípe a po dohode so župou detská lekárka Janka Wrede.

„My sme spokojní s podporou Rozvojovej agentúry BBSK a samosprávneho kraja. Ambulancia sa nám rozrastá, máme nových novorodencov a mamičky. Začínali sme s nulou a aktuálne máme približne štyristo pacientov,“ zhodnotila pediatrička Janka Wrede.

Mesto Detva našlo miesto v poliklinike a financovalo potrebné úpravy ambulancie a čakárne, zároveň poskytuje priestory ambulancie bezplatne,“ priblížil primátor Detvy Ján Šufliarský.

Do ambulancie ľudia dochádzajú najmä z okresu Detva, ale aj z dedín od Lučenca. Lekárku, ktorá hovorí po anglicky, vyhľadávajú aj zahraniční pacienti, ktorí prichádzajú na preventívne prehliadky a podobne. Ambulancia sa už podľa jej slov dostala z počiatočných červených čísiel. 

Na kraj sa s problémom chýbajúcich špecialistov obracajú starostovia z rôznych regiónov, získať lekára je však podľa šéfa oddelenia zdravotníctva Úradu BBSK Martina Caudta často neriešiteľný problém. Zoznam chýbajúcich špecialistov je dlhý, už snáď nepoznám špecializáciu, ktorá by nám nechýbala,“ zhodnotil.

Problémom je aj vysoký vek lekárov, z ktorých mnohí sú v dôchodkovom veku. „Každú chvíľu môžu skončiť ďalší, aj postcovidové obdobie spôsobilo, že mnohé ambulancie ukončili ich činnosť.“

Detva zmodernizovala polikliniku a snaží sa udržať a pritiahnuť mladých lekárov do mesta

Mesto len nedávno komplexne zrekonštruovalo budovu polikliniky. Lekári tak ordinujú vo vynovených a zmodernizovaných priestoroch. Cieľom projektu rekonštrukcie a modernizácie polikliniky na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti bolo zrekonštruovať interiér budovy, aby spĺňal nároky z priestorovej, technickej a estetickej stránky.

Okrem toho mala rekonštrukcia polikliniky v Detve rozšíriť portfólio poskytovaných služieb, napríklad aj o RTG diagnostiku. V poliklinike pribudlo nové moderné röntgenové pracovisko s dvoma RTG prístrojmi, ktoré spĺňajú najnovšie moderné štandardy v oblasti nízkej radiačnej záťaže a zobrazovacej kvality.

Ďalej Pribudol gynekológ, traja zubári a vďaka spolupráci so župou aj pľúcna lekárka. „Lekárom nedostatkových špecializácií poskytujeme bezodplatne priestory ambulancií, k dispozícii máme aj mestské nájomné byty, túto možnosť napríklad využila aj naša pľúcna lekárka,“ povedal primátor Detvy Ján Šufliarský.

Foto: Zmodernizovaná a vynovená poliklinika v Detve