Od 1. februára 2017 má Materská škola Nám. SNP 17 novú vodovodnú prípojku. Mesto Detva a Materská škola na Námestí SNP 17 ďakujú všetkým inštitúciám a jednotlivcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom v predchádzajúcom týždni pomáhali pri riešení vzniknutej havarijnej situácie a taktiež ďakujú rodičom za trpezlivosť so vzniknutou situáciou a toleranciu.

Mimoriadnym úsilím zamestnancov Materskej školy Nám. SNP 17, zamestnancov mesta Detva, zamestnancov Technických služieb Detva a zamestnancov firmy Geostav Detva sa podarilo vybudovať novú vodovodnú prípojku pre Materskú školu na Námestí SNP 17 v Detve.

Mesto sa pre túto investíciu rozhodlo z dôvodu, že nový prívod vody má predpoklad dlhšej životnosti a má odolať aj zimám v budúcich desaťročiach. Za ostatných 40 rokov prevádzky Materskej školy k zlyhaniu vodného napojenia pri tejto Materskej škole totiž došlo prvýkrát.

Materská škola mala po celý čas pracovníkmi mesta zabezpečené dočasné alternatívne napojenie na vodu, ktoré postačovalo k tomu, aby Materská škola mohla zachovať svoju prevádzku. Mesto Detva sa s Úradom verejného zdravotníctva dohodlo, že nová prípojka bude vybudovaná do 1. februára 2017, čo sa aj podarilo zrealizovať.

Foto: Primátor mesta Ján Šufliarský počas dní, keď prebiehali práce na havarijnej situácii, priebežne navštevoval Materskú školu na Nám. SNP 17.

Správa bude aktualizovaná o postup technických prác.

Text: Jana Pálková, Zuzana Juhaniaková
Foto: Zuzana Juhaniaková