Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) aktualizoval rebríček kvality stredných škôl na Slovensku, ktorý prezentoval koncom decembra.

Spojená škola – Obchodná akadémia v Detve sa umiestnila na druhom mieste spomedzi všetkých stredných škôl v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Toto poradie zahŕňalo tak stredné odborné školy ako aj gymnáziá. Naša škola dosiahla koeficient 7,4, čím si dlhodobo udržiavame hodnotenie škola s výbornými výsledkami žiakov. Sme jediná stredná škola v okrese s takýmito výsledkami. V celoslovenskom rebríčku stredných odborných škôl sa umiestnila na 15.mieste.

Hodnotenie škôl bolo komplexné a zahŕňalo celé spektrum oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu: maturity, pedagogický zbor, účasť v súťažiach, nezamestnanosť absolventov, výsledky inšpekcie, prijímanie na vysoké školy, finančné zdroje a mimoriadne výsledky. Najlepšie výsledky dosiahla naša škola v hodnotení maturitných skúšok (9,0 – 2. miesto v kraji a 15. miesto na Slovensku), mimoriadnych výsledkov (projekty a celoslovenské súťaže – 8,3) a v hodnotení inšpekciou (7,7). V hodnotení pridanej hodnoty sme dosiahli koeficient 8,6, vďaka ktorému nám patrí 3. miesto.

Sme hrdí na tieto výsledky, ktoré sú ocenením kvalitnej práce a dôležitou motiváciou k jej pokračovaniu. Kompletné poradie možno nájsť na stránke http://skoly.ineko.sk/.

Text: Valéria Čiamporová