Na internete sa objavila informácia, že na Gymnáziu v Detve sa v stredu 17. 9. 2014 koná verejná Regionálna „vedecká“ konferencia. Zaujalo ma, že prednášať má môj kolega poslanec R. Vrťo tak som sa rozhodol zúčastniť.

Po nejakej prednáške, ktorú nebudem hodnotiť ani obsahovo ani spôsob prednesu bola otvorená diskusia. Nakoľko pán poslanec R. Vrťo obvinil mesto, že podpísalo súhlas s dobývacím priestorom, som v diskusii reagoval na pána Vrťa, že je nekorektné dávať informácie, ktoré sú nepravdivé. Nebol podpísaný súhlas s dobývacím priestorom, ale len záväzné a to na obdobie jedného roku 2011, kde boli určené nesplnitelné podmmienky pre firmu Emed aby mohol byť vydaný súhlas s dobývacím priestorom. To znamená, že záväzné nie je súhlas, ale zaväzuje druhú stranu k splneniu podmienok. Po mojom diskusnom príspevku vystúpil už len jeden študent.

Po tomto diskusnom príspevku pán riaditeľ Mgr. Lalík okamžite ukončil diskusiu. V článku, v ktorom podľa všetkého pán Pavlov píše ako pán Pavlov prednášal ma obvinil z provokácie. Pýtam sa, odkedy je diskusia provokácia? K osobe pána Pavlova je škoda sa aj vyjadrovať, ale nakoľko sústavne používa vo svojich článkoch moje meno, domnievam sa, že len s jediným úmyslom a to uškodiť mi, preto musím reagovať.

Tento kandidát na poslanca MsZ v Detve najnovšie vo svojich volebných novinách „Zmena pre Detvu“ bez zábran verejne klame. Uvádzam:

Viceprimátor mesta Detva nemá dostatočné vzdelanie na svoju funkciu – klamstvo.

Pán Klačanský údajne viceprimátorovi neoficíalne viedol predvolebnú kampaň pred štyrmi rokmi, kde sa to snaží spojiť s odpustením dlhu pre partnerku – klamstvo.

Dúfam, že si je pán Pavlov vedomý toho čo znamená, kto verejne o druhom šíri nepravdivé informácie s úmyslom poškodiť… Pozorne som si teda prečítal celé tieto volebné noviny pána Pavlova ako aj jeho rôzne vyjadrenia po internete a tak sa teraz pýtam ja.

Chudobný študent ako sa on nazýva, ktorý je nezamestnaný si platí sám byt, stravu, náklady na živobytie, štúdium nemá problém vydávať farebné volebné noviny vo formáte 4x A4, dokonca je taký „filantrop“, že už rok vydáva bezplatne tlačené noviny Detviansky express v niekoľko tisícovom náklade a mestu vytýka, že platí 8100€ ročne za Detvianske noviny.

Vôbec by ma pri takomto spôsobe nakladania s financiami neprekvapilo, keby sa objavil aj billboard pána Pavlova za stovky eur. Preto sa verejne pýtam pán Pavlov, kto ti to všteko platí? Alebo máš za sebou nejakého lobistu, ktorý ti je ochotný toto všetko financovať? A ak, čo za to od teba ako možného budúceho poslanca očakáva? Snáď ma nechceš presvedčiť, že toto všetko financuješ z toho, že robíš starejšieho, ako píšeš „od mája 2012 do marca 2014 som mal viac ako 30 svadieb.“ Ak však berieš nejakých 150€ za svadbu to ti nemôže podľa môjho názoru stačiť ani na platenie bytu a štúdia. Takže aká je pravda pán Pavlov? Aká zmena pre Detvu pán Pavlov? Zmena k tomu proti čomu sme tu pred štyrmi rokmi bojovali?

v2 v1

Ján Šiandor