Reakcia Jaroslava Stašáka z oddelenia výstavby a životného prostredia na článok poslanca Slavomíra Ciglana „V Detve opäť cúvame. Dokedy.“ – kontajneroviska ul.M.R.Štefánika Detva. V článku, ktorý autor uverejnil dňa 30. mája 2017, použil fotografie z prebiehajúcej stavby nedokončeného diela, ktoré boli v rozpore so skutočným stavom kontajneroviska ku dňu 30. máju 2017.

Ak už píšete nejaký článok Mgr. Slavomír Ciglan a dovolíte si ako učiteľ na základnej škole urážať človeka na základe nepravdivých fotografií, ktoré ste uverejnili dnes na uvedenej stránke , tak aspoň informujte verejnosť o skutkovom stave kontajneroviska ku dnešnému dňu t.j.- 30.5 2017, keď už zverejňujete fotografie z ešte nedokončeného diela a dovolíte si ho komentovať , spôsobom ktorý nie je hodný učiteľa základnej školy.
Fotografie so skutkovým stavom t.j 30.5.2017, kedy ste zverejnili fotografie aj s komentárom posielam v prílohe aj Vám aj riaditeľstvu Vašej školy, aby prehodnotila Vaše morálne hodnoty p. Ciglan.
Zároveň žiadam aj o zverejnenie článku aj v uvedenom denníku a ak máte česť p. Mgr. Slavomír Ciglan, tak sa za svoj nemorálny skutok aj verejne ospravedlníte.

P. Mgr.Slavomír Ciglan treba si zachovať česť a nezavádzať verejnosť – ste učiteľ máte ísť príkladom.

Ja len dúfam že takto nehodnotíte aj svojich žiakov.

S pozdravom

Jaroslav Stašák

Skutočný stav kontajneroviska ku dňu 30. máju 2017: