Včera 6. 9 2014 som reagoval na Facebook stránke DTonline, oprava chodníkov na Nám. mieru, kde autor článku znovu obviňuje mesto polopravdami a zavádzajúcimi informáciami. Nakoľko moje vyjadrenie je redakciou cenzurované čo je pre mňa nepochopitelné, žiadam redakciu dtinfo.sk o zverejnenie môjho vyjadrenia:

Reagujem na neodbornú kritiku oprava chodníkov na Nám. mieru v Detve, kde autor článku odfotí ešte neukončenú stavbu, 4 dlažobné kocky na poli a snaží sa z toho znovu vzbudiť dojem akejsi neschopnosti vedenia mesta. Spoločnosť STRABAG s.r.o práce na uvedenej stavbe ešte neukončila z dôvodu nepriaznivého počasia a predĺženie termínu ukončenia diela z uvedených dôvodov je v súlade s uzatvorenou zmluvou o dielo. Stavba je pod dohľadom stavebného dozoru a podľa vyjadrenia zhotoviteľa stavby pri priaznivom počasí, práce budú ukončené do 12.9 2014. Na základe zmluvy medzi mestom Detva a spoločnosťou STRABAG s.r.o je od prebratia staveniska až do kolaudácie zodpovedná za stavbu spoločnosť STRABAG s.r.o a to znamená, že za prípadné poškodenie alebo stratu materiálu je zodpovedná len firma STRABAG a v prípade akýchkoľvek vzniknutých škôd ich musí uhradiť. Z toho vyplýva, že mestu nevzniká žiadna škoda nakoľko bude uhradená len vysúťažená cena za dielo. Zo zmluvy tiež vyplýva, že v prípade neukončenia stavby v stanovenej lehote okrem presne určenej výnimky je spoločnosť finančne sankcionovaná za každý deň omeškania. Taktiež nesúhlasím s vyjadreniami p. Ciglana, že stavba chodníkov a parkovísk je zbytočné liatie peňazí do betónu…Ja osobne som presvedčený, že je to práve povinnosť mesta zlepšovať postupne v rámci možností celú infraštruktúru pre zvýšenie kvality bývania v meste Detva.

Ján Šiandor

Snímka obrazovky 2014-09-07 o 12.18.05 Snímka obrazovky 2014-09-07 o 12.17.58