Pedagogickí zamestnanci Spojenej školy v Detve sa zúčastnili školenia zameraného na obsluhu interaktívnej tabule. Školenie sa uskutočnilo v rámci projektu „Modernizácia vzdelávania a priblíženie jeho obsahu potrebám praxe“ Operačného programu Vzdelávanie. Obsahom kurzu bola základná obsluha interaktívnej tabule, ovládanie jej nástrojov a funkcií, ako aj využívanie externých podkladov a tvorba vlastných interaktívnych úloh.

V rámci projektu zakúpila škola nielen interaktívnu tabuľu, ktorú budú môcť využívať všetci pedagogickí zamestnanci, ale tiež 20 nových výkonných počítačov, grafický a technologický softvér pre strojárov (Solid Works), grafický softvér pre elektrikárov (Multisim) a plánuje zakúpiť tiež softvér pre správu učební.

V rámci ďalších projektov zaobstarala škola ďalšie tri interaktívne tabule, 20 tabletov a grafický softvér pre elektrikárov Solid Electrical.

Všetky nadobudnuté učebné pomôcky a didaktická technika budú využívané od tohto školského roka pre žiakov Obchodnej akadémie i Strednej odbornej školy.

 it3