V minulých číslach sme Vás informovali o investičných akciách, ktoré boli realizované v roku 2013 v Meste Detva v súčinnosti s Oddelením výstavby a životného prostredia MsÚ. V dnešnom čísle si Vás dovoľujeme informovať o ďalších investičných akciách, ktoré sme vyžiadali z Oddelenia správy majetku a ktoré boli realizované v roku 2013. Na všetky uvedené investičné akcie boli zhotovitelia stavieb vybratý verejnou súťažou a boli financované z rozpočtu Mesta Detva.

V rámci rekonštrukcie hádzanárskej budovy na Štefánikovej ulici boli realizované rekonštrukčné práce na fasáde budovy, výmena a povrchové nátery dažďových žľabov. Zhotoviteľ stavby bola spoločnosť GM-STAV s.r.o. a cena za dielo bola 7.108,- €.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ďalšou dokončenou investičnou akciou bola rekonštrukcia gymnastickej telocvične v Detve  na ulici Obrancov mieru. Akciou bola zrealizovaná rekonštrukcia zadnej steny gymnastickej telocvične, bol demontovaný drevený obvodový plášť, zhotovený nový betónový základový pás, vymurované nové  priečky, došlo k povrchovej úprave fasády a výmene okien. Zhotoviteľ stavby bola spoločnosť JPT STAVBY s.r.o. a cena za dielo bola 26.990,- €. K rekonštrukcii došlo aj v priestoroch Športovej haly v Detve, kde boli zrekonštruované sociálne zariadenia, boli vymenené umývadlá, vodovodné batérie, pisoáre, WC a boli vymurované nové sprchové boxy. Zhotoviteľ stavby bola spoločnosť Wellstav s.r.o. a cena za dielo bola 13.592,- €.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mesto Detva realizovalo aj ďalšie investičné akcie v materských školách. Na V. Materskej škole na ulici M.R.Štefánika bola realizovaná rekonštrukcia kanalizácie, sociálnych zariadení a výmena podláh na prízemí a poschodí veľkej budovy v MŠ. Zhotoviteľ stavby bola spoločnosť GM-STAV s.r.o. a JPT STAVBY s.r.o., cena za dielo bola 32.259,- €. Na IV. Materskej škole na Námestí SNP bola realizovaná rekonštrukcia sociálnych zariadení ako aj výmena okien a dverí v zadnej časti MŠ. Zhotoviteľ stavby bola spoločnosť Wellstav s.r.o. a Vavas s.r.o., cena za dielo bola 17.379,- €. Na VII. Materskej škole na Bernolákovej ulici bola realizovaná výmena plastových okien a parapiet na priečelí budovy MŠ a výmena termostatických armatúr. Zhotoviteľ stavby bola spoločnosť Profiwin s.r.o. a Bytes s.r.o., cena za dielo bola 8.124,- €.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mesto Detva investovalo aj do rekonštrukcie šatní, spŕch a sociálnych zariadení v priestoroch telocvične na Základnej škole J.J.Thurzu na Bernolákovej ulici. Zhotoviteľ stavby bola spoločnosť Vladimír Jágerský a cena za dielo bola 13.672,- €.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Taktiež bola realizovaná rekonštrukcia hydroizolácie plochej strechy na budove Polikliniky na Tajovského ulici. Rekonštrukciu realizovali Technické služby Detva s.r.o. a cena za dielo bola 2.520,- €. Ďalšou realizovanou rekonštrukciou strechy bola výmena hydroizolácie plochej strechy na bytovom dome na Námestí mieru. Zhotoviteľ stavby bola spoločnosť GM-STAV s.r.o. a cena za dielo bola 9.598,- €.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na budove zdravotného strediska LDCH bola zabezpečená výmena okien, montáž žalúzii, boli vykonané opravy omietok a maľovanie chodieb a ambulancii. V areály amfiteátra boli vykonané opravy a premaľovanie drevených prvkov. Okrem vyššie uvedených akcií oddelenie správy majetku MsÚ zabezpečovalo aj údržbu a opravy detských ihrísk, konkrétne opravy drevených lavičiek a hojdačiek, opravy omietok a premaľovanie zadného vstupu do budovy na Námestí mieru 5 – Kapustnice, opravu aj výrobu informačných tabúľ, opravy kanalizačných šácht a drobnú údržbu v Meste a prímestských častiach.

 Redakcia DTinfo.sk