V Podpolianskom múzeu v Detve pokračuje expozícia, ktorej súčasťou sú fujary, gajdy, píšťalky i strunové nástroje. Náučným charakterom a nadčasovým výtvarno-priestorovým riešením predstavuje 118 kusov nástrojov od 47 výrobcov zo Slovenska.

„Dominujúcim prvkom expozície je 21 majestátnych hodnotných fujár, zaujmú však aj ostatné nástroje. Trombity, trúby, biče, drumble, gajdy či zvonce,“ povedala vedúca múzea Renáta Babicová s tým, že pracovníci múzea poskytujú návštevníkom komentované prehliadky.

„S interaktívnymi prvkami, jedinečnými medailami od akademického sochára Jána Kulicha a bohatými dokumentačnými výstupmi má expozícia tendenciu osloviť návštevníka v širokom vekovom, sociálnom, laickom i odbornom spektre,“ zhrnula Babicová a doplnila, že návštevnosť predovšetkým počas letných mesiacov dokazuje záujem o túto tému.

Ako ďalej spomenula, nová expozícia prilákala nielen domácich, ale i turistov mimo regiónu Detvy, rodiny s deťmi, ale aj detské tábory či väčšie skupiny z rôznych kútov Slovenska. Podľa nej priestory múzea spolu s ostatnými expozíciami a výstavami si od mája pozrelo 750 návštevníkov.

Folklórne slávnosti pod Poľanou (FSP) v Detve obnovili v roku 2001 projekt výroby, hodnotenia, scénickej interpretácie a dokumentácie slovenských ľudových hudobných nástrojov Instrumentum Excellens FSP Detva. Expozícia je výsledkom zhromažďovania ľudových hudobných nástrojov z rovnomennej celoštátnej súťaže výrobcov týchto nástrojov v rokoch 2001 – 2020.

Cieľom expozície je priblížiť širokej verejnosti aktivity FSP v Detve zamerané na výrobu a výrobcov ľudových hudobných nástrojov a vzdať poctu ich majstrovstvu. Aktivizovať má tiež mladú generáciu a aj týmto spôsobom pomôcť odovzdávať a uchovávať bohaté kultúrne dedičstvo Podpoľania.

Foto: ST