OZ SPORTPOLANA formálne vzniklo v roku 2010 a jeho zakladateľom je mestský poslanec Ing. Roman Vrťo (SAS).

Občianske združenie SPORTPOLANA, ktoré zriadil získalo v priebehu dvoch rokov dotácie z eurofondov na projekty propagujúce Podpoľanie v celkovej výške takmer 200 000 eur teda 6 miliónov Sk o čom svedčia zverejnené zmluvy v centrálnom registry zmlúv. Alebo chce niekto povedať, že zverejnené zmluvy sú neplatné?

V rámci stratégie, ktorú pripravilo MAS Podpoľanie sa združenie SPORTPOLANA uchádzalo a získalo finančné prostriedky pre projekt Marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu v Podpoľaní. Celkové náklady na projekt boli 29 190,-EUR. Toto bol prvý projekt, za ktorým nasledovali ďalšie, napríklad mobilná aplikácia (Podpoľanie v mobile) za 32 800 €. Spolu 6 projektov v celkovej sume takmer 200 000,-EUR. Rozhodol som sa, že Vám predstavím postupne všetky tieto projekty.

1.Projekt:

Turistické materiály z dielne OZ Sportpolana teda papierové brožúrky, ktorých spoluautorom je Ing. Roman Vrťo stáli 29 190,- Eur. Kto z obyvateľov mesta a návštevníkov mesta ich videl? Netreba zdôrazňovať, že za papierové brožúrky je to viac než zaujímavá cena.

Na fotke Roman Vrťo a propagačné materiály:

Roman Vrťo s brožúrkou

OZ SPORTPOLANA

Centrálny register zmlúv a zoznam podporených projektov OZ SPORTPOLANA

Text: Ján Šiandor