Roman Vrťo najnovšie verejne vyhlásil, že vznesené obvinenia na jeho osobu sú klamstvo, že nikdy nezískal cez eurofondy MAS Podpoľanie takmer 200.000 € a že nerozdeľoval eurofondy v MAS Podpoľanie. Vrťo ako je to u neho už zvykom, zahmlieva a zavádza do poslednej chvíle.

Získal teda Roman Vrťo Eurofondy? 

Roman Vrťo tvrdí, že nezískal eurofondy ako osoba a tým sa snaží odviesť pozornosť. Vždy sa však šikovne vyhol povedať aj to B. a snaží sa zavádzať občanov. Takže ako to je? Fakty ukazujú niečo iné ako tvrdí poslanec Roman Vrťo. Ak sa máme chytať za slovíčka tak pravdou je, že Roman Vrťo ako osoba nezískal eurofondy. Pravdou však je aj to, že eurofondy získalo jeho OZ SPORTPOLANA, ktoré založil a cez toto OZ  skončili peniaze dokonca aj v jeho súkromnej firme.

Roman Vrťo tvrdí, že nezískal cez eurofondy MAS Podpoľanie takmer 200.000 €. Odkiaľ ich teda získal? 

Znovu sa snaží Vrťo zahmlievať do poslednej chvíle. Mas Podpoľanie mala na posudzovanie projektov dvojstupňový systém. V prvej fáze projekty posudzovala výberová komisia MAS, ktorých členov volil riadiaci orgán MAS na svojom zasadnutí. V druhej fáze boli projekty zaslané na posúdenie na Pôdohospodársku platobnú agentúru, ktorá po formálnom posúdení projektov vyzvala úspešných žiadateľov na podpis zmluvy na poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Takže ak sa ideme chytať znovu za slovíčka OZ SPORTPOLANA získala peniaze od Pôdohospodárskej platobnej agentúry a nie od MAS. Toto však nemení nič na veci, že OZ SPORTPOLANA tieto financie získala.

Rozdeľoval Roman Vrťo eurofondy? 

O projektoch rozhodovala výberová komisia MAS a členov tejto výberovej komisie schvaľoval riadiaci orgán MAS na svojom zasadnutí. Roman Vrťo bol členom správnej rady, ktorá bola výkonným orgánom OZ Podpoľanie a zároveň bol predseda riadiaceho orgánu pre činnosť MAS (súkromný sektor). A z toho vylýva, že Roman Vrťo mal nepriamy dosah na hodnotenie a výber predložených projektov.

Získalo Vrťove OZ SPORTPOLANA takmer 200.000 €?

Všetky zmluvy OZ SPORTPOLANA sú zverejnené v Centrálnom registery zmlúv čo je zoznam zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v Centrálnom registry zmlúv.

Ak sa ideme znovu chytať za slovíčka tak podľa Centrálneho registra zmlúv malo získať OZ SPORTPOLANA za projekty spolu presne 192 096,10 €. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v Centrálnom registry zmlúv a keď sú zverejnené predpokladám, že boli aj zrealizované a preplatené. Takže pán Vrťo nie vaše OZ nedostalo 200 000 euro máte pravdu ono dostalo 192 096,10 € keď sa chcete hrať so slovíčkami.

Ak je niečo v súlade so zákonom ešte neznamená, že je to aj morálne čisté. 

Roman Vrťo ma vyzval, aby som zverejnené informácie o hospodárení s verejnými zdrojmi postúpil príslušným štátnym orgánom, aby mohli preveriť ich opodstatnenosť. To ako sa nakladá s eurofondami a to nie len v tomto prípade všetci dobre vieme. Problém je ten, že aj keď niekto vytvorí web stránku za 60 000 € a reálnu hodnotu má napr. 500 € nemusí to byť trestné. Je to len absolútne nemorálne a hnusné obohacovanie sa na úkor nás všetkých!

Kedže Roman Vrťo je členom strany SaS môžem tieto veci postúpiť akurát tak jeho predsedovi Richardovi Sulíkovi, ktorý zhodou okolností kritizuje takéto nakladanie s eurofondami.

Prečo som poukázal na Romana Vrťa a tieto projekty? 

Prečítal som si článok, v ktorom Roman Vrťo kritizoval prácu informačnej kancelárie TIK v Detve za slabú propagáciu a jej činnosť. Musím však povedať, že TIK zabezpečuje informačnú činnosť v Detve s dotáciou z rozpočtu mesta vo výške 9.958 € a pri tejto sume chcel pán poslanec, aby bola zabezpečená propagácia pomaly na úrovni OZ SPORTPOLANA a preto som pristúpil k zverejneniu týchto projektov, pretože to považujem naozaj za pokrytectvo. Viem, že je to pre pána poslanca nepríjemné a stúpil som tým asi na otlak. Prekvapila ma jeho reakcia aj smerom k mestským podnikom ako sú Technické služby či Bytes s.r.o. Vrťo tvrdí, že sú v hroznom stave. Ale veď pán poslanec volil svojich ľudí ako členov dozorných rád týchto podnikov. Ak sú tam teda problémy ako pán poslanec tvrdí. Prečo nekonali? Veď už rok a pol riadi mesto pán Vrťo so svojimi poslancami. Znovu si pán poslanec sype popol na hlavu?

Šiandor: Vrťo sa môže vykrúcať, ale fakty hovoria jasne!

Centrálny register zmlúv a zoznam podporených projektov OZ SPORTPOLANA

Ján Šiandor

Text: Ján Šiandor