Mestská polícia v Detve odchytila v jesenných mesiacoch 2016 na území mesta dvoch psov, u ktorých nie sú známe okolnosti, za akých prišli o svojich majiteľov.

Dvaja psíkovia zostávajú v dočasnej opatere mestskej polície, ktorá zvieratá rada zverí do rúk starostlivých a zodpovedných nových majiteľov.

Náčelník Jaroslav Dominik pripomína, že vzhľadom k neznámej identite zvierat, nový majiteľ bude musieť psíkom zabezpečiť preventívnu prehliadku u zverolekára a nový preukaz o očkovaní.

Oba psíky sa javia v dobrej zdravotnej kondícii, život v dočasných priestoroch bez každodennej láskavej pozornosti je však pre ne smutný a nie je dlhodobo možný. Psíky napĺňajú svoje dni čakania nádejou, že nájdu svojho nového pána.

Záujemca o získanie jedného alebo oboch psíkov môže kontaktovať Mestskú políciu v Detve:

tel: 045/ 37 00 449, 0905 523 493, 0905 933 868

 

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Jaroslav Dominik