Dňa 1. októbra 2016 si v meste Detva už po deviaty krát pripomenuli jedinú partizánsku prehliadku, ktorá sa konala prvého októbra v roku 1944, počas Slovenského národného povstania (SNP).

Na tejto výnimočnej partizánskej prehliadke sa tohto sviatku vtedy zúčastnili takí významní hostia a osobnosti SNP ako boli Karol Šmidke, generál Ján Golian, plukovník Alexej Nikitič Asmolov, Ján Šverma a ďalší. Partizánskej prehliadky sa zúčastnili príslušníci 1. československej partizánskej brigády M. R. Štefánika. Brigáda mala vo svojom názve československá, ale okrem Slovákov boli tu aj príslušníci vtedajšieho Zväzu sovietskych socialistických republík, Čechov a Francúzov.

Mesto Detva a Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Zvolen, ako hlavní organizátori, sa aj tento rok, 1. októbra 2016, zhostili tejto úlohy a pozvali na túto spomienkovú akciu prvý krát aj zástupcov Ruského a Českého veľvyslanectva.

Za Ruskú stranu prišiel 1. tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR pán Nikolaj Sergejevič Ryžov a Českú republiku zastupoval Brigádní generál Zdeněk Jakůbek, vojenský pridelenec Veľvyslanectva ČR v SR. Tiež sa prvý krát zúčastnili tejto spomienkovej udalosti aj zástupcovia družobného mesta Tuchow z Poľska na čele s primátorom Adamom Drogosom. Ďalšími vzácnymi hosťami boli poslanec Národnej rady SR Ján Senko, vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv Marian Torok. Nemohli tu chýbať ani zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB). Delegáciu viedol tajomník SZPB Viliam Longauer a ďalší hostia.

Oblastný výbor SZPB Zvolen vyjadruje potešenie, že už pravidelne sa zúčastňujú tejto milej spomienkovej udalosti aj susedné oblastné organizácie SZPB z Banskej Bystrici, Brezna a Lučenca v hojnom počte.

Termín tohtoročného ročníka bol vybratý tak, aby mohli účastníci spomienkovej partizánskej prehliadky po skončení pietneho aktu využiť Detviansky jarmok a sprievodné akcie, ktoré pripravilo mesto Detva.

Poďakovanie prináleží Ozbrojeným silám SR za ich účasť na tejto spomienkovej akcii a že napriek obmedzeným finančným zdrojom, generálny štáb Ozbrojených síl SR zabezpečil pre podujatie v Detve ich vojenskú hudbu, moderátora, čestnú stráž a nosičov vencov. (krátené)

Text: Ján Kašica
Foto: Zuzana Juhaniaková