Najväčším bohatstvom každej krajiny, každého mesta sú ľudia. Rezonovalo to i v slávnostnom zhromaždení v obradnej sieni mesta Detva vo štvrtok 13. novembra 2014. V obradnej sieni sa zišli rodinní príslušníci, kolegovia a priatelia desiatich občanov Detvy ocenených Cenou primátora mesta. Slávnostný akt viedol primátor Ján Šufliarský.

Cenu udelil Ladislavovi Golianovi za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti športu, reprezentáciu Detvy na Slovensku i v zahraničí. Márii Golianovej za dlhoročnú aktívnu a obetavú prácu v prospech seniorov mesta Detvy. Agáte Hlinicovej za významné výsledky v pedagogickej práci a v oblasti ľudových umeleckých remesiel. Márii Lepiešovej za celoživotnú, obetavú pedagogicko-výchovnú prácu. MUDr. Anne Pivoluskovej za dlhoročnú záslužnú prácu v oblasti zdravotníctva a verejnú angažovanosť. Márii Sarvašovej za dlhoročnú, aktívnu a obetavú prácu v prospech seniorov mesta Detvy. Soni Strelcovej za dlhoročnú aktívnu a obetavú činnosť v ZPOZ-e a v prospech seniorov mesta Detvy. Pavlovi Valockovi za dlhoročnú záslužnú práce v Dobrovoľnom hasičskom zbore a verejnú angažovať. Štefanovi Závodnému za  aktívnu a obetavú prácu v prospech seniorov mesta Detvy a dlhoročnú, záslužnú prácu s mládežou v hádzanej. Primátor Šufliarský udelil Cenu primátora mesta Detva in memoriam aj pánovi Ondrejovi Krnáčovi za uchovávanie tradičného detvianskeho ľudového umenia a šírenie dobrého mena Detvy vo svete. Toto ocenenie prebral brat oceneného Ján Krnáč.

Program opakovane dotvorilo hudobné intermezzo, básne i piesne, za ktoré patrí vďaka ZUŠ Svetozára Stračinu v Detve pod vedením Andrey Ľalíkovej, ďalej účinkujúcim Jozefovi Uhrinovi, Anne Hudecovej, Štefanovi Lepiešovi. V mene ocenených so slovami vďaky vystúpila pani Soňa Strelcová.

Vážení laureáti, pred vami všetkými sa dnes skláňam s hlbokou úctou, spolu s obyvateľmi nášho mesta,“ uviedol Ján Šufliarský. Tento slávnostný akt označil ako najvhodnejšiu príležitosť, aby mesto ocenilo prínos, obetavosť, tvorivé činy a úspechy tých, ktorí si to vrchovato zaslúžia. „Zo svojej skromnosti neradi rozprávajú o svojich úspechoch, ale hovoria za nich výsledky v oblasti rozvoja mesta, hospodárskej, spoločenskej, zdravotnej, kultúrnej, či športovej. Pre naše mesto a našu spoločnosť odviedli kus práce a zanechali viditeľné stopy,“ dodal primátor.

Oficiálnu slávnosť v obradnej sieni zakončili pozdvihnutím čaše s prípitkom na počesť ocenených.

DSC00270 DSC_0513 DSC00186

Zuzana Juhaniaková