V minulom roku boli z rozpočtu mesta Detva vyčlenené finančné prostriedky na obnovu fasády domu, v ktorom má prenajaté priestory predajňa Detvianske ľudové umenie. Predajňa si vlani pripomenula 50. výročie založenia, a tak darček v podobe nového vzhľadu nás veľmi potešil.

Rekonštrukčné práce sa realizovali v tomto roku. Pracovníci robili všetky práce veľmi precízne a výsledok je viditeľný už na prvý pohľad. Steny nadobudli nové kontúry a farby sme vyberali podľa pôvodných, ktoré sa odkrývali pri odstraňovaní omietok. Staré kovové dvere s výkladmi nahradili nové drevené.

Spod šikovných rúk pána Ondreja Fehérpatakyho vyšla nová drevená brána do dvora, ktorú zhotovil v dielňach Mestského úradu.

Pri odstraňovaní omietky sme objavili pôvodný nápis Lekárnik a pri odstraňovaní starých výkladov sme zasa objavili letáky Baťa. Z týchto faktov vieme, že tieto priestory vždy slúžili ako obchodné a výklady boli urobené v období, keď tu mal predajňu Baťa. Bolo to v povojnových časoch a ako predavač tu bol zamestnaný pán Vojtech Matoš. V roku 1947 sa mu tu narodil syn Peter, ktorý navštívil našu predajňu v roku 2015.

Týmto sa chcem veľmi pekne poďakovať mestu Detva za finančné prostriedky a všetkým, ktorí priložili ruku k tomu, že sa dnes tešíme z krásnej zrekonštruovanej budovy. Môžeme tak ďalej šíriť ľudovoumeleckú výrobu a najmä detviansku výšivku, na ktorú sme nesmierne hrdí.

Text a foto: Iveta Smileková a kolektív predajne