Mesto Detva  pripravuje testovanie aj počas najbližšieho víkendu 30. a 31. januára a na pondelok 1. februára.

sobotu budú mať obyvatelia mesta Detva k dispozícii šesť testovacích miest:

  • Dom kultúry A. Sládkoviča
  • Športová hala
  • III. ZŠ (Obrancov mieru)
  • IV. ZŠ (A. Bernoláka)
  • V historickej časti mesta sú na testovanie pripravené:
  • I.ZŠ (Kukučínova)
  • Mestské kultúrne stredisko (Chudobienec)

nedeľu budú otvorené tri testovacie miesta:

  • Dom kultúry A. Sládkoviča
  • III. ZŠ (Obrancov mieru)
  • Mestské kultúrne stredisko (Chudobienec). 

Testovacie miesta budú otvorené od 8.00 hod. do 20.00 hod. s obedňajšou prestávkou od 11.45 hod. do 12.30 hod. Posledné odbery sa budú robiť 15 minút pred koncom testovania.

Otestovať sa budete môcť aj v pondelok. Okrem mobilného odberového miesta pred budovou Rescuemed na Záhradnej ulici (8.00 – 16.00 hod.) budú od 8.00 hod. do 18. hod. otvorené testovacie miesta v Dome kultúry A. Sládkoviča a v Mestskom kultúrnom stredisku (Chodobienec).

Počas pracovných dní sa môžete dať otestovať aj v mobilnom odberovom mieste na Záhradnej ulici v Detve (8.00 – 16.00 hod.).

Text: ms