Folklórna skupina Kmotry a kmotrovia z Detvy mala začiatkom roka 2020 množstvo plánov a vízií. Čakalo ju niekoľko vystúpení, ktorých sa pravidelne zúčastňovala.

Už začiatkom roka pracovala na príprave nového hudobno-tanečno-speváckeho čísla. Pandémia Covid-19 však priniesla prvé zákazy a obmedzenia, a tak sa činnosť skupiny zredukovala, miestami až pozastavila. S príchodom leta rástla nádej, že sa kolektív bude môcť prezentovať na verejnosti. Nakoniec sa mu to podarilo a svoje úsilie predviedol na „Oslavách podpolianskeho folklóru“ v Detve a „Prehliadke heligonkárov“ v Korytárkach. Ženská časť skupiny bola prítomná na svadbe, pri čepčení nevesty. 

Kmotry a kmotrovia využili voľný čas na obnovu a doplnenie krojových súčastí. Vzhľadom na rozličné tematiky, ktoré majú vo svojom repertoári, je potrebné prispôsobiť aj kroje. Pre mužov boli zaobstarané nové krpce. Súčasťou repertoáru sú aj svadobné piesne. Ženy, pre nevestu, zabezpečujú kompletný svadobný kroj, preto si zadovážili niektoré jeho dôležité súčasti – partu, kápku a odiecku. 

Mesto Detva poskytlo finančné prostriedky, z rozpočtu mesta Detva, na uvedené krojové doplnky. Na aktívne fungovanie folklórnej skupiny Kmotry a kmotrovia z Detvy bola potrebná finančná pomoc, z mesta Detva, v podobe dotácie. Peňažné príspevky využila na doplnenie krojových súčastí, za čo chce vyjadriť úprimné poďakovanie.

Folklórna skupina verí, že sa bude môcť čoskoro predstaviť na vystúpeniach. 

Text a foto: Jana Uhrinová