Mesto Detva plánuje upraviť a osvetliť priechody pre chodcov na hlavnom ťahu mestom na ulici M.R. Štefánika a priechod pri letnom štadióne.

Výzva na predkladanie ponúk pre stavebné práce sa uzatvára už zajtra 24. februára 2022. Zákazku bude mesto financovať z vlastných zdrojov ,„Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej celkovej ceny s DPH,“ s tým, že lehota plnenia zákazky je určená do 60 kalendárnych dní od odovzdania staveniska.

Čoskoro tak pribudnú novo upravené a osvetlené priechody, ktoré zvýšia bezpečnosť na hlavnom ťahu.