Hurááááá !!! Juniáles je tu a všetci dobre vieme, čo to znamená. Všetci spoločne oslavujeme koniec školského roka.

Tento rok nás prišli potešiť a túto radosť zdieľať seniori z Detvy,  ktorí nám zaspievali množstvo krásnych a veselých piesní. Mnoho detí a klientov DSS v Detve si zo srdca zaspievalo. Úsmevy na tvárach boli pre našich seniorov najväčšou odmenou.

Po skončení predstavenia dostali všetky deti malú sladkosť a užili si tanec, súťaže a spoločnú zábavu.

Aby nebolo vystúpenia málo, učitelia si pripravili pre všetkých veselé spracovanie rozprávky Soľ nad zlato. Klasická rozprávka s malými modernými vsuvkami všetkých veľmi potešila. Nie je väčšej radosti pre učiteľov ako vidieť na tvárach žiakov, ale aj všetkých ostatných úprimnú radosť.

Ani po predstavení sa však náš veselý deň neskončil. Pani riaditeľky si nechali pre deti a klientov DSS v Detve to najväčšie prekvapenie na koniec. ZMRZLINA!!!! Zrazu nastalo v priestoroch DSS veľké ticho, čo znamenalo, že všetkým chutí a sú spokojní.

Ďakujeme Mestu Detva, za finančné podporenie tejto našej radostnej akcie. Nemôžeme však zabudnúť na jedno obrovské ďakujeme našej pani riaditeľke PhDr. Martine Ostrihoňovej Kurekovej a pani riaditeľke DSS Mgr. Márii Gibaľovej.

ĎAKUJEME!!!!!

juniales

Text: ŠZŠ pre TP