Ešte do 20. apríla 2016 sa môžu žiaci druhého stupňa základných škôl na Podpoľaní zapojiť do literárnej súťaže Múdra príroda. Do súťaže ich pozýva Správa Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana.

Nosnou témou súťaže je Zelená harmónia záhrad a parkov. Súťažiť budú v troch tematicky zameraných kategóriách: rozprávanie na tému Keby vedel starý strom rozprávať, opis Tajomstvá môjho obľúbeného parku a poézia Moja čarovná záhrada.

Súťaž organizuje Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia a je sprievodným podujatím medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Ekotopfilm – Envirofilm 2016.  

Cieľom a poslaním literárnej súťaže je rozvoj environmentálneho cítenia mladých ľudí, budovanie pozitívneho vzťahu k prírode ako aj podpora ich literárnej tvorivosti.

 „Myslím, že nie je nič inšpiratívnejšie ako práve príroda. Pravdaže, len pre tých, ktorí ju vnímajú všetkými zmyslami. V dnešnej dobe, bohužiaľ, priamy kontakt s prírodou slabne. Krásne miesta, zelené zákutia, lesy, parky, kvety, zvieratá či záhrady si skôr vyhľadáme na Google, akoby sme sa vybrali vonku a vnímali prírodu na vlastné oči, uši, nadýchli sa, privoňali, dotkli… A to je škoda. Aj preto súťaže ako Múdra príroda majú význam. Pomáhajú nájsť a udržať si vzťah k prírode, zblížiť sa s ňou,“ uviedla spisovateľka Petra Nagyová Džerengová, ktorá nad štvrtým ročníkom súťaže Múdra príroda prevzala patronát.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl na Slovensku, a to prostredníctvom online formulára na mudrapriroda.sazp.sk. Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku.

Propozície súťaže a ďalšie informácie: mudrapriroda.sazp.sk.

Text: Zuzana Juhaniaková, zdroj: tlač. správa Slovenskej agentúry životného prostredia
Foto: Boris Pekarovič, výhľad na Kopu od Melichovej skaly, marec 2016.