Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje, že v utorok 30. marca 2021 bude z dôvodu opravy havárie na vodovodnom potrubí prerušená dodávka pitnej vody v čase od 8.30 hod. do 18.00 hod. v meste Detva na uliciach Bernolákova, Novosady, Tajovského a Vimperská. 

Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené pojazdnou cisternou.