Milé pani učiteľky, vážení páni učitelia, 

pri príležitosti vášho sviatku Medzinárodného dňa učiteľov vám chcem srdečne zablahoželať a poďakovať za vašu usilovnú, namáhavú a obetavú prácu. V súčasnosti prežívame náročné obdobie v oblasti vzdelávania, vyučovania a odovzdávania vedomostí našej mladej generácii. Avšak aj napriek tejto nepriaznivej pandemickej situácii, ktorá nás všetkých postihla, ste dokázali svoje učiteľské poslanie napĺňať v maximálnej miere. Sami ste sa museli naučiť, ako novou formou učiť a vychovávať bez osobného kontaktu so žiakom, bez osobného kontaktu s kolegom. S veľkou úctou vám chcem povedať, že ste to veľmi dobre zvládli, za čo vám patrí moje veľké a úprimné poďakovanie. 

Viesť človeka od útlej mladosti k poznaniu krásy a pravdy je vznešeným poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno UČITEĽ.

Motto: Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia. J. A. Komenský

Text: Ján Šufliarský, primátor mesta