Mesto Detva ako aj OZ Podpoľanie nad zlato vyvíjalo intenzívnu snahu v rokovaniach o novelách zákonov, ktoré by neumožnili ťažbu zlata na Podpoľaní. Vyzéra, že sa to podarilo a blíži sa definitívne riešenie problému ťažby zlata.

Primátor a vedenie mesta Detva v období posledných týždňov viackrát rokovalo s členmi vlády SR, poslancami NR SR, poslancami Európskeho parlamentu a príslušnými úradmi verejnej správy o problematike pripravovanej ťažby zlata a možnostiach ukončenia tohto procesu.

Viceprimátor mesta Detva Ján Šiandor: „Počas stretnutí kompetentní predstavitelia potvrdili záujem a vôľu legislatívne vyriešiť problematiku ťažby zlata a určiť jasné pravidlá, ktoré by v tomto procese hájili záujmy dotknutých miest, obcí a ich obyvateľov. Novela banského zákona, by mala definitívne vyriešiť problém nechcenej ťažby, mala by umožniť obyvateľom v referende vyjadriť svoju vôľu resp. nevôľu k ťažbe. Pokiaľ by postoj občanov k ťažbe bol negatívny, príprava ťažby by bola zastavená a tento proces ukončený. A tak verím, že aktuálne prerokovávanú novelu banského zákona Národná rada SR v najbližších pracovných dňoch schváli. Myslím si, že my Podpoľanci máme právo aby sme dostali možnosť rozhodovať o svojej budúcnosti.“ 

Dnes 6. júna 2014 poslanci NR SR (SMER-SD) Jana Laššáková, Ján Senko, Emília Múllerová a Michal Bagačka predložili do legislatívneho procesu návrhy novely zákona, ktorým sa mení banský zákon.

Predložený návrh zákona rieši dva okruhy problémov:

1. Zakazuje sa používať technológia kyanidového lúhovania pri spracovávaní nerastov, ako aj umiestňovanie skládok, úložísk, alebo odkalísk odpadov zo spracovania úpravy alebo zušľachtovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania.

2. Je tu zároveň aj možnosť na použitie tejto technológie, ak s ňou budú súhlasiť občania dotknutých území. Kladný výsledok môže umožniť použitie tejto technológie pri spracovaní nerastov. Povolenie k nej vydá Ministerstvo životného prostredia po priložení ďalších príloh, ktoré sú potrebné k povoleniu na ťažbu, vrátane dopadov na životné prstredie.

Účinnosť zákona by mala byť k 1. novembru 2014. 

Oz DSC_0540 563378_332899900106375_587040488_n

DTinfo.sk