MDD si deti z Podpoľania predĺžili o jeden deň. Dňa 3. júna SCVČ Detva v spolupráci s OZ Zober loptu, nie drogy z Košíc, so ZŠ z Podpoľania, s MFK Detva zorganizovali pre žiakov 2 a 3 ročníkov minifutbalový turnaj  v Detve.

Organizovaním športových aktivít chceme spojiť športovanie a dobré pocity z neho s posilňovaním zdravia a odstrániť tak potrebu umelých zážitkov prostredníctvom drog. Cieľom projektu je získať čo najviac detí základných škôl  pre loptové športy, ale i iné druhy obľúbených hier žiakov na oboch stupňoch základných škôl a zmysluplné trávenie voľného času. Presvedčiť ich o tom, že je lepšie vziať do rúk loptu ako drogy.

Všetci sa snažili, ale víťaz mohol byť len jeden. Deti boli odmenené za svoje výsledky peknými rôznofarebnými dresmi a futbalovými loptami. Na 1. mieste sa umiestnili žiaci zo ZŠ J.J.Thurzu, 2. miesto si vybojovala 2. ZŠ A. Vagača a 3. miesto patrí ZŠ S. Lazy.Poďakovanie patrí aj našim sponzorom OZ z Košíc za tričká a lopty, P. Chabadovi za pečivo , MFK za priestory šatní a ihriska, SOŠ –OA za rozhodcov a SCVČ za celé zorganizovanie športového podujatia.

loptu nie drogy

Text:  Mgr. Mária Lešáneková