Noví absolventi Obchodnej akadémie v Detve si počas slávnosti v obradnej sieni Mestského úradu v piatok 23. mája 2014 prevzali maturitné vysvedčenia a certifikáty, čím zavŕšili svoju stredoškolskú prípravu na výkon budúceho povolania.

Primátor Mesta Detva Ján Šufliarský predsedal oficiálnemu slávnostnému aktu. Primátor pozdravil pedagogický zbor Spojenej školy – Obchodnej akadémie i študentov a poďakoval im za spoločne dosiahnuté výsledky. Novým maturantom poprial dobré zvládnutie dôležitých životných skúšok, ktoré budú nasledovať po tej maturitnej. Význam slova „maturitas,“ teda zrelosť, od ktorého sa odvíja meno stredoškolskej záverečnej skúšky, objasnil riaditeľ Ján Melich. Ako povedal, novým absolventom nechýba potrebná šikovnosť a schopnosť plniť svoje ciele.

Počas slávnostného obradu riaditeľ Spojenej školy Ján Melich odovzdal vysvedčenia 36 študentom dvoch štvrtých ročníkov. Prítomný bol zástupca riaditeľa Alojz Henček a príbuzní maturantov. Po boku riaditeľa pri odovzdávaní stáli obe triedne učiteľky, Katarína Žilíková pre 4.OA a Jana Hanesová pre 4.OB. Absolventi detvianskej Obchodnej akadémie si podľa ich študijného angažovania prevzali certifikáty z účtovníctva a vecnú odmenu za aktivity realizované v škole. Viacerí z nich sa počas štúdia zúčastnili na celoslovenských súťažiach a charitatívnych podujatiach, tiež reprezentovali školu účasťou v študentských projektoch na úrovni inštitúcií Európskej únie.

Noví absolventi opúšťajú Obchodnú akadémiu v Detve ako stredoškolsky vzdelaní pracovníci so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií.

Aktualne 149 Aktualne 152

Text: Zuzana Juhaniaková