Dom kultúry A. Sládkoviča v Detve si pripomenie svoje jubileum 55 rokov systematickej práce, kultúrno-spoločenskej a osvetovej činnosti slávnostným program počas Dní mesta Detva, v piatok 30. septembra 2016 vo svojich priestoroch.

Pre kultúrne vyžitie obyvateľov Detvy bol v roku 1935 daný do prevádzky zrekonštruovaný Kultúrny dom „Chudobinec“, kde bolo javisko a sála s kapacitou 150 divákov. V tom období detviansku kultúru vo veľkej miere podporoval miestny majiteľ bryndziarne Štefan Vagač, ktorý do zariadenia zakúpil aj stoličky. Najväčší záujem bol o divadlo miestnych ochotníkov.

Vybudovaním strojárskej fabriky pod Poľanou a súčasne nového sídliska, pribudli pracovné príležitosti a do Detvy prichádzali ľudia z celého Československa. Preto bolo nevyhnutné zlepšovať podmienky pre rozvoj kultúry. Starí i noví obyvatelia Detvy svojpomocne prispeli k vybudovaniu dočasného kultúrneho stánku na sídlisku „Konibar“, ktorý verejnosti začal slúžiť od januára 1955.

Detvianski nadšenci a pracovníci v kultúre snívali sen o vybudovaní moderného kultúrneho domu, ktorý sa im splnil v roku 1961. Nová moderná budova s knižnicou a kinom „Marína“ dostala názov: Závodný klub revolučného odborového hnutia (ROH). 

Zriaďovateľom sa stali Podpolianske strojárne. Začalo obdobie bohatej a plodnej práce vo všetkých oblastiach kultúry. V dňoch 9. až 10. júla 1966 sa uskutočnil I. ročník Podpolianskych folklórnych slávností, dnes Folklórne slávnosti pod Poľanou. O rok neskôr pribudol Celoslovenský festival amatérskych spevákov a noviniek populárnej hudby Zlatá ruža a pribúdali ďalšie.

V roku 1968 bol Závodný klub ROH premenovaný na Dom kultúry ROH A. Sládkoviča v Detve. Začiatkom roka 1981 otvoril svoju činnosť zrenovovaný Kultúrny dom „Chudobinec“, jeho činnosť spadá do koncepcie Domu kultúry A. Sládkoviča, tak ako aj Kultúrny dom v Piešti I., postavený začiatkom 70. rokov minulého storočia.

Na konci roku 1991 sa zriaďovateľom Domu kultúry A. Sládkoviča (už bez ROH) stáva mesto Detva a subjekt dostáva charakter príspevkovej organizácie. Na základe vypracovanej Koncepcie riadenia kultúry v Detve v roku 2008 sa združili organizačné jednotky – Dom kultúry A. Sládkoviča, Podpolianske múzeum a Mestská knižnica K. A. Medveckého v jeden celok: Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve.

Dom kultúry A. Sládkoviča bol zrekonštruovaný spolu s kinom Marína v roku 2013, slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 10. januára 2014.

Kultúrny dom v Piešti prešiel tiež prestavbou a do prevádzky bol uvedený 20. septembra 2014.

V januári 2016 sa Podpolianske múzeum presťahovalo do priestorov bývalého Mestského úradu na ulici SNP.

Všetky spomínané budovy a inštitúcie spadajú do správy Kultúrneho centra A. Sládkoviča.Dom kultúry A. Sládkoviča je zastrešuje činnosť 10 súborov a krúžkov záujmovo-umeleckej tvorivosti, ktoré sa radia medzi popredné na Slovensku, je organizátorom viacerých festivalov a prehliadok s bohatou históriou.

Text: Emília Sekerešová
Foto: Eva Chlebová, archív Kultúrneho centra A. Sládkoviča, Zuzana Juhaniaková