To či boli komunálne voľby konané 15. novembra 2014  v Detve zmanipulované alebo nie sa už nikdy nedozvieme.  Ústavný súd nevyhovel sťažnosti znovu prepočítať odovzdané hlasy a potvrdiť tak alebo vyvrátiť vážne podozrenia.

Krátko po vyhláseni výsledkov komunálnych volieb boli niektorými členmi príslušnej volebnej komisie, ktorá zasadala 24.11 2014 zistené nezrovnalosti už v samotných zápisniciach. Kde niektorým kandidátom bolo neoprávnene pripočítaných až 100 hlasov čím bol Milan Porubský ako kandidát poškodený.

Zápisnice o výsledku volieb nemožno meniť, preto odporučili poškodeným  osobám obrátiť sa s ústavnou sťažnosťou pre neústavnosť a nezákonnosť volieb na Ústavný súd.

Kandidáti Ján Šiandor a Milan Porubský sa teda obrátili na Ústavný súd, pretože sa ich tieto skutočnosti bezprostredne týkali.

Sčítavanie hlasov prebiehalo vo dvojiciach bez tzv. „kížovej kontroly“ t.j  bez kontroly správnosti sčítania hlasov inou dvojicou tak aby bola zabezpečená objektívnosť týchto výsledkov. Tento fakt potvrdili aj očití svedkovia a to pozorovatelia v jednotlivých okrskových miestnostiach svojimi čestnými prehláseniami.

Pričom členovia, ktorí sčítavali hlasy boli napr. rodinní príslušníci či zamestnanci niektorých kandidátov. Vo volebnom obvode č.4 teda volebnom obvode Jána Šiandora takéto dvojice tvorili napr. matka kandidáta Ing. Romana Vrťa spolu so zamestnancom Kandidáta Martina Cibulku, ktorí sa už pred voľbami správali voči Jánovi Šiandorovi mimoriadne tendenčne.

Aj vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti podal Ján Šiandor a Milan Porubský sťažnosť , aby si Ústavný súd vyžiadal volebnú dokumentáciu príslušných okrskových volebných komisií vrátane hlasovacích lístkov a aby tento následne prepočítal správnosť hlasovacích lístkov na poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Detva.

Dňa 4. februára 2015 Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí odmietol sťažnosť prijať a teda odmietol prepočítať volebné listky.