Spoločnosť EMED sa usilovala o získanie určenia dobývacieho priestoru niekoľko rokov. Zlato chcela získavať pomocou kyanidového lúhovania, no narazila na odpor obyvateľov regiónu.

Odporcov ťažby zlata potešilo rozhodnutie Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici, ktorý prerušil konanie o určení dobývacieho prostredia v lokalite Biely vrch pri Detve.

S povrchovou ťažbou na Podpoľaní nesúhlasia obyvatelia, samospráva ani priemyselné podniky v jej blízkosti.

Banský úrad prerušil konanie do 31. decembra 2016. Návrh, ktorý predložila spoločnosť EMED podľa úradu neposkytuje dostatočný podklad na spoľahlivé posúdenie tohto návrhu.

Spoločnosť EMED už od konca minulého roku nemá v Detve svoju kanceláriu.

Taktiež zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja zasadalo v Kremničke, kde schválilo dôležitý bod týkajúci sa ťažby zlata – nesúhlas a zákaz so spracovaním a úpravou nerastov metódou kyanidového lúhovania na území BBSK.

Mesto Detva zaslalo Banskobystrickému samosprávnemu kraju požiadavku na zapracovanie do „Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj – zmeny a doplnky 2014“ návrh zmeny závaznej časti územného plánu BBSK, aby nebolo možné povoliť banskú činnosť v okrese Detva a v celom banskobystrickom kraji, ktorá by negatívne mohla ovplyvniť životné prostredie alebo zdravie obyvateľov.

Mesto Detva požadovalo zmeniť text závaznej časti ÚPN BBSK doplnením nasledovne:

Nepripustiť na území Banskobystrického kraja ťažbu a spracovanie nerastov s použitím kyanidovej metódy. Na území Banskobystrického kraja neumiestňovať prevádzky na spracovanie nerastov a rúd s použitím kyanidovej metódy.

Na prerušení konania o ťažbe zlata sa okrem hlavných predstaviteľov mesta Detva podieľalo veľmi aktívne aj OZ Podpoľanie nad zlato, ale aj aktívni zástupcovia obcí v Detvianskom okrese, ako napríklad Elena Grňová z obce Dúbravy.

563378_332899900106375_587040488_n DSC_0535 DSC_0540 Oz

DTinfo.sk