V súčasnosti sú splnené podmienky na dodávku tepla v zmysle platnej legislatívy. Spoločnosť Bytes preto oznamuje, že aktuálna vykurovacia sezóna bude zahájená (dnes) 22. septembra 2021 s postupným nábehom jednotlivých etáp, odovzdávacích staníc tepla a odberných miest.

Každý by si preto mal skontrolovať vykurovací systém v byte alebo dome. Dôležité je odvzdušniť radiátory v bytoch na najvyšších poschodiach. Vykurovacie telesá (termostatické hlavice na radiátoroch) vo všetkých bytoch musia byť ešte pred spustením vykurovania otvorené na maximum. Predíde sa tým komplikáciám so zavzdušnením systému.