Mestský poslanec v Detve J. Pavlov najnovšie začal šíriť prostredníctvom svojich internetových novín, ktorým dáva mimochodom prívlastok nezávislé, ďalšie zo série svojich klamstiev. Najnovšie o plate mestskej architektky. Vnímam to len ako zúfalú snahu o zaujatie pozornosti a snahu poškodiť primátora mesta, kedže sa blížia voľby do VÚC. Žiaľ, s takýmito praktikami sa budeme teraz stretávať asi častejšie.

Ako je to teda s prácou mestskej architektky? 

Poslanec Pavlov píše, že hodinová mzda mestskej architektky je 32,80 eur za hodinu bez DPH.

Pravda: Skutočnou hodinovou odmenou za výkon činnosti architektky je 14.00 Eur bez DPH.

Poslanec Pavlov píše, že hodinová mzda pre architektku bola určená primátorom Jánom Šufliarským.

Pravda: Odmena za prácu architekta vzišla z verejného obstarávania na zabezpečenie služby architekta mesta. Vyhrala najnižšia cena. Víťazom verejného obstarávania bola spoločnosť Arch-At s. r. o. Na základe toho Mesto Detva uzavrelo mandátnu zmluvu so spoločnosťou Arch-At s. r. o. so sídlom vo Zvolene, ktorá zabezpečuje službu prostredníctvom autorizovaného architekta, v tomto prípade v osobe Ing. arch. Beáty Mikušovej. Teda primátor v tomto prípade vôbec nemôže svojvoľne rozhodovať o výške odmeny.

Poslanec Pavlov píše, že sa táto mestská architektka nezúčastňuje zasadnutí komisií a zastupiteľstiev.

Pravda: Odborní pracovníci sa komisií zúčastňujú len na základe pozvania predsedu komisie, a to ku konkrétnej odbornej téme, ak je to potrebné. To znamená, že aj spomínaná architektka by sa zúčastnila komisie či zastupiteľstva, ak by bola pozvaná a jej konzultácia by bola potrebná.

Poslanec Pavlov píše, že teraz platíme za architektku viac ako tomu bolo predtým.

Pravda: Platíme menej.

Poslanec Pavlov píše, že primátor nerobí nič preto, aby mesto malo architekta v trvalom pracovnom pomere.

Pravda: Mesto Detva viackrát vyhlásilo výberové konanie na funkciu architekta mesta, avšak tieto výberové konania boli dosiaľ neúspešné. Mesto Detva má snahu funkciu architekta mesta zabezpečiť zamestnancom Mestského úradu na plný úväzok odkedy dobrovoľne odišiel predchádzajúci architekt. Aj preto mesto Detva v letných mesiacoch roku 2017 opäť pripravuje už po niekoľký krát vyhlásenie výberového konania na funkciu architekta.

Žiaľ, o pozíciu architekta v samospráve v trvalom pracovnom pomere nie je všeobecne veľký záujem, nakoľko odborník v tejto oblasti si dokáže v súkromnom sektore zarobit omnoho viac. V samospráve platia takzvané tabuľkové platy a je tak ťažké zaplatiť dobrého odborníka na trvalý pracovný pomer.

Nakoľko funkcia mestského architekta je pre chod mesta a mestského úradu bytostne dôležitá, tak po odchode bývalého architekta mesto Detva ihneď reagovalo, aby neohrozilo chod mesta a aby úrad mohol naďalej poskytovať služby riešilo túto situáciu už spomínanou mandátnou zmluvou do doby kým nenájde architekta na trvalý pracovný pomer.

Toto je len posledné z množstva verejných klamstiev tohto mestského poslanca v snahe škodiť primátorovi a chodu mesta, a tým vlastne aj jeho občanom. Práca poslanca by sa mala zamerať na rozvoj mesta a nie na neustále intrigy a klamstvá.

 

Text: Ján Šiandor