Detvu čaká v roku 2019 päť veľkých investícií za približne 2,5 milióna eur. Podstatnú časť financií na projekty získala tamojšia mestská samospráva z fondov EÚ. Primátor Ing. Ján Šufliarský so zamestnancami MsÚ zabezpečili pre Detvu takmer 3 milióny eur z fondov Európskej únie.

„Už tento rok sme začali s rekonštrukciou Materskej školy na ulici M. R. Štefánika, ktorá je zameraná na energetické úspory. Hneď po skončení budeme pokračovať na energetickej obnove škôlky na ulici A. Bernoláka,“ povedal primátor Detvy Ján Šufliarsky. Deti z rekonštruovaných materských škôl počas stavebných prác navštevujú iné mestské škôlky. Náklady na obnovu každej MŠ dosiahnu takmer pol milióna eur.

Magistrát získal z eurofondov nenávratný finančný príspevok aj na energetickú rekonštrukciu mestského úradu. „Práce chceme začať na jar a stavbu ukončiť do konca roku 2019,“pripomenul primátor. Aj pri tejto stavbe sa náklady pohybujú vo výške takmer pol milióna eur.

Na jar budúceho roku by chceli ukončiť aj prestavbu vnútrobloku na ulici A. Hlinku, ktorú začali realizovať už tento rok v lete. Náklady na túto stavbu sú rozpočtované na približne 530 000 eur. Mesto chce zrealizovať aj výstavbu cyklocesty od rodiaceho sa priemyselného parku Trstená až po amfiteáter a neskôr ju rozšíriť a napojiť až k železničnej stanici. Aj realizácia tohto projektu by mala stáť približne 530 000 eur.

Samospráva chce navyše na budúci rok požiadať Štátny fond rozvoja bývania o príspevok na ďalšiu, v poradí už štvrtú nájomnú bytovku so 41 bytmi v lokalite Dolinky a v pláne má ešte niekoľko ďalších investícií. Patrí k nim napríklad nákup zariadení a vybavenia do odborných učební v dvoch základných školách, obnova prvorepublikovej hasičskej zbrojnice v starej Detve, ale aj príprava komplexnej prestavby objektu centra voľného času či pokračovanie v rekonštrukcii detvianskych mostov.

zdroj: TASR