Rozsiahla revitalizácia vnútrobloku na ulici Novosady znamená komplexnú rekonštrukciu sídliskového priestoru vnútrobloku o rozlohe viac ako 8735m². S prácami sa začína už túto stredu 14.09.2022.

„V roku 2019 som sa stretol so zástupcami vlastníkov bytov na ul. Novosady s víziou rekonštrukcie tejto miestnej časti. Na tomto stretnutí sme spolu so zástupcami prebrali ich predstavy a požiadavky. Dnes je rok 2022 a rekonštrukcia tejto miestnej časti sa stala realitou. Máme za sebou náročný proces, na konci ktorého sa nám podarilo získať nenávratné finančné prostriedky na rekonštrukciu celého sídliska. Z toho 680-tisíc eur tvorí finančný príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov a 80-tisíc eur nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu,“ priblížil zástupca primátora Ján Šiandor.

Účelom projektu je vytvorenie pekného moderného a funkčného medziblokového priestoru doplného o prvky drobnej architektúry. Vznikne aj centrálna stretávacia zóna, na ktorej budú umiestné lavičky v tvare polkruhu. Medzi nimi bude vysadený veľký strom, ktorý bude tvoriť dominantu tejto stretávacej zóny.

V projekte na ulici Novosady sú naplánované aj sadovnícke úpravy, prepojenie medziblokových priestorov, nové detské zostavy, lavičky, koše, verejné osvetlenie, kamerový systém. Vzniknú tu dve detské ihriská, ako aj ihrisko pre seniorov, fitness zóna a stretávacia zóna. Pribudnú nové spevnené plochy, mobiliár, pitná fontánka, nový bude prístrešok na odpadky, upravíme trávnaté plochy a doplníme zeleň,“ uviedol primátor mesta Ján Šufliarský.