Drevený vyrezávaný stĺp vo vestibule Podpolianskeho múzea v Detve sa tento rok dočkal rekonštrukcie. Financovala ju Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja cez členský príspevok v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie a mesto Detva, zriaďovateľ Podpolianskeho múzea.

„Obnovou vstupnej zóny vďaka zreštaurovanému drevenému stĺpu získava mesto dôstojné vstupné miesto prvého kontaktu pre všetkých návštevníkov múzea a knižnice,“ povedal primátor Detvy Ján Šufliarský.

Reštaurátorské práce mala na starosti firma pod vedením akademického sochára Jána Fila. Reštaurátori sa v postupných krokoch zamerali na sondážny výskum, odstránenie premalieb a sekundárnych zásahov. Nasledovala rekonštrukcia poškodených a chýbajúcich častí, plombovanie a tmelenie drevotmelmi. Dôležitá bola farebná rekonštrukcia s prihliadnutím na pôvodnú farebnosť. Finálne práce sa zamerali na retuš, povrchové zjednotenie stĺpa a celkovú záverečnú povrchovú úpravu včelím voskom v toluéne.

Detva sa v druhej polovici 19. storočia a začiatkom 20. storočia transformovala na mestečko a spoločensko-ekonomické aj samosprávne zmeny sa odrazili aj v nových architektonických prvkoch. V historickom centre mestečka vznikol rad nových verejných i súkromných budov. V roku 1908 vybudovali Obecný dom, v ktorom dnes sídli Podpolianske múzeum. V súčasnosti patrí k najstarším a výnimočne zachovaným architektonickým budovám mesta.

Impozantný je už vstup do budovy, kde prízemný vestibul zdobí okrem malieb aj vyrezávaný polychrómovaný stĺp s motívmi a prvkami detvianskej ľudovej kultúry. V 30. rokoch 20. storočia ho dal zhotoviť vtedajší hlavný notár Jozef Rovný. Zámerom bolo stabilizovať strop v hale a zároveň ju dotvoriť v duchu tradícií. S objednávkou oslovil šikovných majstrov, bratov Jána a Jozefa Fekiačovcov, výrobcov drevených vyrezávaných krížov z Detvy.

Obecný dom, neskôr sídlo Miestneho a Mestského národného výboru prestal v roku 1991 plniť svoj pôvodný účel a v priestoroch sa vystriedalo viacero inštitúcií. Stĺp našťastie pretrval v pôvodnej podobe od druhej polovice 20. storočia, kedy ho premaľovali a doplnili lavičkou, až do roku 2022.