Detva, 10.04.2014  Predstavenstvo strojárskeho podniku PPS Group a.s. a predseda odborov podpísali 09.04.2014 Dodatok č.2 Kolektívnej zmluvy. Dodatok garantuje zvýšenie tarifnej mzdy pre všetkých zamestnancov o 25€ mesačne a tiež zachovanie všetkých nadštandardných sociálnych výhod.

Dodatok ku Kolektívnej zmluve bol podpísaný včera poobede. Dodatok upravuje viaceré oblasti vzájomných vzťahov medzi PSP Group a zamestnancami. Dohodnuté bolo hromadné čerpanie dovolenky na rok 2014 (od 21.07.2014 do 03.08.2014), príplatok za prácu na vonkajších pracoviskách, čerpanie sociálneho fondu, zvýšené odchodné pre zamestnancov ktorí skončia pracovný pomer výpoveďou zo strany zamestnanca po vzniku nároku na starobný dôchodok. Dohodnuté tiež bolo finančné ocenenie zo sociálneho fondu pre darcov krvi- nositeľov plakety profesora MUDr. Jánskeho a medaily profesora MUDr. Kňazovického.

 Dohodnuté bolo tiež navýšenie tarifnej mzdy pre každého pracovníka o 25€ mesačne. V najnižšej tarifnej triede tak dosiahne základná mzda výšku 450,58€ mesačne bez príplatkov a odmien (minimálna mzda na Slovensku je v roku 2014 vo výške 352€ mesačne). U jednotlivých zamestnancov tak zvýšenie predstavuje od 2,6 % do 5,9% podľa zaradenia zamestnancov v tarifných triedach. Zachované zostávajú všetky ostatné nadštandardné sociálne benefity pre pracovníkov PPS Group.

„Sme veľmi radi, že sa podarilo nájsť dohodu vo všetkých oblastiach, vrátane nárastu miezd“, povedal Giorgio Salomoni, generálny riaditeľ PPS Group.

Kolektívne vyjednávanie bolo poznačené aj možnosťou štrajku, ktorý avizovali minulý týždeň odborári.

„Kolektívne vyjednávanie dopadlo úspešne. Dohodnutý kompromis v mzdovejotázke vnímame ako prijateľné riešenie pre zamestnancov i spoločnosť“,  povedal odborový predák Stanislav Ľupták.

 Na základe podpísaného Dodatku Kolektívnej zmluvy na rok 2014 odbory rozhodli o zrušení vyhlásenej štrajkovej pohotovosti  a odvolali štrajk, ktorého začiatok bol určený na 14.4.2014.

photo1-2

Redakcia DTinfo.sk