Spojená škola v Detve sa zapojila do programu Educate Slovakia. Ide o národný projekt, myšlienkou ktorého je budovanie porozumenia voči iným kultúram tým. Organizátorom je občianske združenie AIESEC Slovensko, ktoré ponúka školám zaujímavé aktivity a školenia sprostredkované zahraničnými stážistami v slovenskom jazyku.

Vďaka projektu mohli žiaci Obchodnej akadémie i Strednej odbornej školy absolvovať 20 zaujímavých hodín s 19-ročným vysokoškolským študentom z Taiwanu Albertom, vlastným menom Po-CHAO.Yu. Za týždeň sa , sa počas zaujímavých hodín dozvedeli veľa zaujímavých hodín o Taiwane, oboznámili sa s čínskym písmom a samozrejme sa snažili Alberta naučiť aj niečo po slovensky. Hodiny boli veľmi zaujímavé s využitím IKT a interaktívnych cvičení.

Sme radi, že sme využili túto príležitosť a veríme, že ešte budeme mať príležitosť privítať na pôde školy stážistov a hostí zo zahraničia.

20150126_083637 20150126_085218 20150127_123545

Text: Ing. Valéria Čiamporová