Dňa 30. mája 2015 sa bude konať v Kultúrnom dome v Piešti kultúrna akcia pod názvom „ROZLÚČKA S MÁJOM“.  Čaká vás bohatý program. Atrakcie pre deti a ľudová zábava.

– Atrakcie pre deti od 15:00 hod. do 18:00 hod.

– Ľudová zábava s hudbou Zdenka Černáka 21:00 hod. (Vstup zdarma)

rozlucka_s_majom