V Detve slávnostne otvorili budovu bývalej „hasičkárne“. S obnovou starej zbrojnice začala samospráva ešte v máji 2019. Budova dostala nové okná, dvere, dlažby, zateplené je aj podkrovie. Súčasťou prác bola rekonštrukcia strechy. „Zrekonštruované sú tiež vnútorné rozvody kanalizácie a vody, nové sú elektroinštalácia, svietidlá, vykurovanie a sanitárne vybavenie,“ povedal primátor mesta Ján Šufliarský.

Rekonštrukcia a modernizácia zbrojnice stála 85-tisíc eur. Z uvedenej sumy bola dotácia ministerstva vnútra 30-tisíc eur a zvyšných 55-tisíc eur poskytlo mesto zo svojho rozpočtu.

Dvadsať členov

Nová „hasičkáreň“ bude súžiť dobrovoľným hasičom v Detve. Prvý dobrovoľný hasičský zbor v Detve bol založený už v roku 1927. Súčasný v meste opätovne pôsobí od roku 2015. Zriadením Dobrovoľného hasičského zboru mesta Detva naplnilo zákonnú povinnosť zabezpečenia pomoci v prípade mimoriadnych udalostí ako sú požiare, povodne, pri živelných pohromách a iných technických zásahoch, kedy je potrebné zabrániť vzniku veľkých materiálnych škôd, ale aj ohrození zdravia a života obyvateľov, ale aj pri odstraňovaní následkov takýchto udalostí.

Dobrovoľní hasiči vypomáhajú pri zásahoch štátnym hasičom, na základe vyzvania Integrovaného záchranného systému a v prípade potreby aj iným obciam. Dobrovoľný hasičský zbor mesta Detva má v súčasnosti dvadsať členov.

Nové auto

Vlani prevzal primátor Ján Šufliarský od ministra vnútra nové auto Iveco Daily, ktoré je určené práve dobrovoľným hasičom. Auto je vybavené výkonným čerpadlom, 750-litrovou nádržou s vodou a rôznym náradím potrebným pri záchranných prácach. Nové auto hasičom výrazne pomáha pri zásahoch, pretože môžu pracovať s výkonnejšou a spoľahlivejšou technikou.

Od roku 2018 majú k dispozícii aj protipovodňový vozík, ktorý využívajú najmä pri povodniach. Obsahuje čerpadlá, elektrocentrálu a najmä protipovodňovú bariéru, ktorú je možné rozvinúť až na štyridsať metrov. Keďže sa dá spájať s ďalšími, je možné vytvoriť bariéru dlhú aj niekoľko sto metrov.

Desiatky zásahov

Od roku 2015 sa členovia dobrovoľného hasičského zboru mesta Detva zúčastnili niekoľkých desiatok rôznych zásahov a to nielen v Detve, ale aj pri výpomoci iným obciam.

Na začiatku to boli najmä požiare z vypaľovania trávy, pričom v mnohých prípadoch touto bezohľadnou činnosťou boli ohrozené aj rodinné domy v blízkosti. Náročnejší už bol zásah pri lesnom požiari na Starej Hute. Jedným z najťažších zásahov bol však určite zásah pri požiari výškového bytového domu na Ulici. A. Hlinku v Detve, kde hasiči pomáhali s evakuáciou osôb v sťažených podmienkach. Niekoľkokrát sa zúčastnili tiež pri hasení požiarov rodinných domov.

Veľmi častými sú však zásahy pri povodniach, kde hasiči vypomáhajú na výzvu integrovaného záchranného systému aj v okolitých obciach. Náročným bol najmä rok 2020, kde len pri povodniach zasahovali deväťkrát. 

Dobrovoľní hasiči viackrát pomáhali aj pri hľadaní nezvestných ľudí.  

Po začatí pandémie koronavírusu sa tiež podieľali na dezinfekcii verejných priestranstiev, autobusových zastávok a ich blízkeho okolia. Postarali sa aj o  dezinfekciu na trinástich mobilných odberových  miestach v Detve počas hromadného testovania na ochorenie Covid-19. 

Text: mk, ms