Správa CHKO-BR Poľana reagovala na podnety občanov miestnej časti Kostolná ohľadom výskytu medveďa hnedého v blízkosti ľudských sídel a vybavila výnimku na jeho odstrel.

Dňa 7. októbra 2014 sa uskutočnila terénna obhliadka v lokalite výskytu medveďa. Pracovníci Správy CHKO-BR Poľana v spolupráci s poľovníkmi a mestskými policajtami monitorovali situáciu niekoľko dní. Správa CHKO-BR Poľana vzhľadom na možné ohrozenie zdravia a života obyvateľov miestnej časti Kostolná vybavila výnimku na odstrel medveďa hnedého v tejto lokalite.

Doposiaľ však medveď odstrelený nebol. Správa CHKO-BR Poľana ďakuje občanom, že včas informovali o výskyte medveďa hnedého a budú vďační, ak o podobných problémoch budú obyvatelia Detvy informovať vždy.

polana

 

Vladimíra Fabriciusová