Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve a Podpolianske osvetové stredisko
vo Zvolene pozývajú verejnosť na podujatie Stretnutie s remeslom, ktoré bude v stredu 6. februára 2019 venované voskovej batike.

Pozvanou lektorkou batikovania bude Alexandra Kossárová. Stretnutie s remeslom sa začne o 16.00 h. v kongresovej sále Domu kultúry A. Sládkoviča v Detve.

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutý materiál a občerstvenie.

Záujemci môžu svoju účasť nahlásiť telefonicky prostredníctvom čísel: 045/54 55 502,  0915975708 alebo e-mailom na: sekeresova@kcdetva.sk

Plagát Stretnutie s remeslom

Text: Emília Sekerešová, Zuzana Vrťová