Ešte koncom roka 2018 a začiatkom roka 2019 začali rokovania s Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja o možnosti riešenia cestného obchvatu Detvy. Primátor mesta Detva Ján Šufliarský vtedy vyvolal rokovanie, ktoré bolo úspešne a Detvanci sa teraz pomaly môžu začať tešiť na odľahčenie dopravy v meste. Projekt pre obe etapy nového cestného obchvatu je hotový.

Banskobystrický samosprávny kraj pokračuje s prípravou projektu obchvatu k novému priemyselnému parku v Detve. „Projekt pre obe etapy je už hotový a začali sme s inžinierskou činnosťou pre získanie územného rozhodnutia pre prvú etapu,“ uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.

Cestný obchvat by mal spájať cestu I/16 Zvolen – Lučenec s priemyselným parkom Detva Trstená a ďalej by sa mal napojiť na cestu III/2455 Detva – Očová.

Tento nový cestný obchvat Detvy by mal odľahčiť dopravu po centrálnej ulici M. R. Štefánika a mal by sa budovať ako budúca preložka cesty III/2455, ktorá prechádza stredom mesta. Pôvodná cesta by sa tak mala stať mestskou komunikáciou, ktorá bude využívaná len pre vnútromestskú dopravu.

„Pre postup, ktorý obsahuje čiastkové úkony, ktoré musia byť jednotlivo posudzované dotknutými orgánmi, nevieme predvídať termín získania rozhodnutia,“ dodala s tým, že stavba musí byť najprv zapracovaná do územného plánu vyššieho územného celku a následne do územného plánu mesta Detva. Ako ďalej spomenula, kraj pripravuje zmenu územného plánu, v ktorom bude zapracovaná riešená preložka cesty III. triedy.

„Obchvat sídliskovej časti mesta bude zapracovaný v územnom pláne mesta za predpokladu, že navrhované zmeny územného plánu schvália poslanci mestského zastupiteľstva,“ poznamenal hovorca mesta Detva Milan Suja.

„O obchvat a aj nový priemyselný park pod Poľanou sa BBSK zaujíma, pretože jeho cieľom je pritiahnuť na Podpoľanie nových investorov. S nimi by prišli aj nové pracovné miesta pre región s vysokou nezamestnanosťou,“ pripomenula Štepáneková.

Kraj zmluvne zabezpečil spoločnosť na vypracovanie dokumentácie na výstavbu obchvatu. Detvianske mestské zastupiteľstvo vlani v decembri schválilo požiadavku spoločnosti Punch Precision Detva, aby do územného plánu mesta, ktorý v súčasnosti pripravujú, zaradili aj rozšírenie ich súčasnej priemyselnej zóny. Podmienkou rozšírenia však je, aby sa najskôr k tomuto priemyselnému parku vybudoval nový cestný obchvat.