Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje, že v utorok 13. októbra 2020 bude z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí prerušená dodávka pitnej vody v čase od 8.30 hod. do 13.00 hod. v meste Detva na Námestí mieru – Kapustnice.