Dňa 8. augusta 2019 sa na Krpeľnom vŕšku v Detve zišli manželia Cabanovci, pán Jozef Melich, Milan Malček a Jozef Černák a pustili sa do práce na oprave tamojšieho kríža.

Kríž na Krpeľnom vŕšku bol postavený 2. augusta 2002.

Až do dnešnej doby na ňom neboli vykonané žiadne opravy. Pretože už bolo potrebné kríž, ktorý meria osem metrov opraviť, rozhodol sa pán Ondrej Caban s pani manželkou, že sa o to postarajú. Zaistili vysokozdvižnú plošinu a obetavých ľudí, ktorí sa tejto opravy ujali.

Vysokozdvižnú plošinu obsluhoval pán Július Hulina a vrchnú časť opravoval Jozef Melich. Spodnú časť mal na starosti Milan Malček. Najskôr z kríža demontovali korpus znázorňujúci ukrižovaného Krista, očistili ho a znova natreli. Medzitým bol celý kríž očistený od špiny a znova natretý ochranným lakom. Nakoniec na kríž pripevnili opravený korpus ukrižovaného.

Text a Foto: Jaroslav Švábenský